G10 common position on Sensitive Products

(G-10 forhandlingsposisjon, sensitive produkter)