Rapport fra Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser (AUDA) (.pdf 8,3 MB)