Hearing note

 

Hearing note in Norwegian:
Tariffnemndas utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i sak TN-200800345 – skips- og verftsindustrien (Word format)