Meld. St. 8 (2019–2020)

The state’s direct ownership of companies — Meld. St. 8 (2019–2020) Report to the Storting (white paper)

To table of content

1 Alphabetical overview of the companies, with page references

 • Aker Kværner Holding AS 35

 • Ambita AS 33

 • Andøya Space Center AS 42

 • Argentum Fondsinvesteringer AS 37

 • Avinor AS 44

 • Bane NOR SF 45

 • Baneservice AS 33

 • Bjørnøen AS 45

 • Carte Blanche AS 43

 • AS Den Nationale Scene 43

 • Den Norske Opera og Ballett AS 45

 • DNB ASA 35

 • Eksportfinans ASA 34

 • Eksportkreditt Norge AS 46

 • Electronic Chart Centre AS 37

 • Enova SF 46

 • Entra ASA 33

 • Entur AS 47

 • Equinor ASA 37

 • Filmparken AS 57

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 47

 • Flytoget AS 34

 • Folketrygdfondet 57

 • Gassco AS 47

 • Gassnova SF 48

 • GIEK Kredittforsikring AS 34

 • Graminor AS 40

 • Helse Midt-Norge RHF 53

 • Helse Nord RHF 53

 • Helse Sør-Øst RHF 53

 • Helse Vest RHF 53

 • Innovasjon Norge 41

 • Investinor AS 38

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS 41

 • Kings Bay AS 48

 • Kommunalbanken AS 38

 • Kongsberg Gruppen ASA 36

 • Mantena AS 38

 • Mesta AS 34

 • Nammo AS 35

 • Nationaltheatret AS 49

 • Nofima AS 42

 • Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 41

 • Norfund 49

 • Norges sjømatråd AS 49

 • Norsk Helsenett SF 50

 • Norsk Hydro ASA 36

 • Norsk rikskringkasting AS 50

 • Norsk Tipping AS 51

 • Norske tog AS 51

 • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 51

 • Nye Veier AS 52

 • Nysnø Klimainvesteringer AS 38

 • Petoro AS 52

 • Posten Norge AS 39

 • Rogaland Teater AS 43

 • Rosenkrantzgate 10 AS 57

 • Rygge 1 AS 58

 • Simula Research Laboratory AS 53

 • Siva – Selskapet for industrivekst SF 53

 • Space Norway AS 54

 • Statkraft SF 39

 • Statnett SF 54

 • Statskog SF 55

 • Staur gård AS 55

 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 56

 • Talent Norge AS 40

 • Telenor ASA 36

 • Trøndelag Teater AS 44

 • Universitetssenteret på Svalbard AS 56

 • AS Vinmonopolet 57

 • Vygruppen AS 39

 • Yara International ASA 36

Go to front page