The Leonardo da Vinci programme in Norway, implementation, outputs and impact

Published under: Bondevik's 1st Government

Publisher Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet