Hearing institutions

A. Olafsen Skipsservice AS
Adversitus Norge
Aibel AS
Akademikerne
Aker Yards AS, v/ Peter Tennfjord
Arbeidsgiverforening Spekter
Arbeidstilsynet
BA-HR v / adv. Tarjei Thorkildsen
BMV AS
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fiskerstrand Verft AS
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS
Fornyingsdepartementet
Fosen Mek. Verksteder AS
Genfer Lloyd SP Z O O/L.I. Industries SP. Z.O.O
Grenland KSI
Havyard Leirvik AS
Heerema Tønsberg (Grenland Group ASA)
Henning Jakhelln
HMR Husnes AS
HR Team PL SP ZOO
HSH
Justis- og politidepartementet
Karmsund Maritime Service AS
Karmøy Stålindustrier AS
Kleven AS
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Leirvik Module Technologie Stord
Maritime Surface Protection Poland SPZOO v/ Mühlhan Norge AS
Maskinentreprenørenes Forbund
Midsund Bruk AS
Mjosundet Båtbyggeri AS
Muehlhan Norge AS
Mühlhan SP ZOO, c/c Muehlhan Norge AS
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Novatrek OÜ, c/o Vest Informasjonssystemer AS
Nymo AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon   
Oljeindustriens Landsforening
Petroleumstilsynet
Rederienes Landsforening RLF
Regjeringsadvokatembetet
Saprega
Saprega
Scan Works Power AS
Skanpol Industries SP. Z O O
Skanpol Industries v/ Peter Tennfjord
Stalkon SP. Z. O. O.
Stein Evju
Stord Offshore AS
Teraco Ship Service S.C.
Time Personale LTD, c/o KPMG Tax AS
TMTK UAB
UAB Gridera, c/o Merkantil-Tjenester AS
Ulstein Verft AS
Unio
Utenriksdepartementet
Vestprodukt AS
West Contractors AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS