Former Political Adviser Laila Melkevoll Laila Melkevoll (Centre Party)

(16.04.12-16.10.13)