Historical archive

More people must go into hotel quarantine and entry restrictions to be extended

Historical archive

Published under: Solberg's Government

Publisher: Ministry of Justice and Public Security

Anyone undertaking unnecessary leisure travel abroad must stay at a quarantine hotel when they return to Norway. In addition, the current strict entry restrictions are being extended, which generally means that only foreigners residing in Norway will be allowed to enter the country, initially up until 7 April.

People travelling for leisure purposes must stay at a quarantine hotel at least until they receive a negative response to the test, taken no earlier than three days after their arrival. The municipalities will not be obliged to offer testing, and being tested on day 3 will not be a right.

“We are facing a demanding infection situation. The new virus variants are increasing the risks of becoming infected abroad and are making it easier to infect others when returning home. Consequently we are now changing the regulations so that anyone returning to Norway after undertaking unnecessary travel abroad must go into hotel quarantine,” says the Norwegian Minister of Justice and Public Security, Monica Mæland (H).

The reason for these changes is that the Norwegian Directorate of Health and the Norwegian Institute of Public Health have recommended delaying the introduction and spread of the more infectious virus variants as much as possible. They have also stressed that our strict entry restrictions on leisure travel should still be maintained. The main purpose of quarantine hotels is to ensure that quarantine is carried out in a suitable place so that we can avoid spreading any imported infections. This applies in particular to the import of mutated virus variants that it is now essential that we succeed in stopping. Quarantine at quarantine hotels provides better control by ensuring compliance with the requirements relating to entry quarantine.

Since 23 February 2021, anyone who is resident or has permanent residence in Norway has been exempt from the hotel quarantine requirement. The COVID-19 regulations are now being amended, and only people undertaking essential travel will be exempt. Work trips are regarded as being essential when the employer confirms that the journey in question is essential for work purposes.

“These rules are strict, and some people will react to the fact that quarantine cannot be carried out at home. Many people are missing their loved ones and family abroad, which is why it has been important for the Government to notify them about this as quickly as possible. The Prime Minister already notified the Storting about this on 9 March," says the Norwegian Minister of Justice and Public Security, Monica Mæland.

Some exemptions will apply on strong welfare grounds, such as being with underage children, the birth of one's own child, visiting dying or seriously ill close family relatives and attending the funeral of a close family member.

Today's amendments do not change who will need to go into quarantine. The quarantine period is still ten days and can be shortened after seven days if negative test results are produced. Other rules relating the hotel quarantine scheme will not be changed. The deductible is still NOK 500 per night for private individuals and NOK 250 for children between the ages of 10 and 18 staying in the same room as their parents.

These rules will apply with effect from the evening of Tuesday 16 March 2021.**

The tighter entry restrictions introduced on 29 January 2021 will continue to apply until further notice, initially up until 7 April 2021. Strict entry rules will continue to apply, even after 7 April, but the Government will consider before Easter whether or not some groups will be permitted entry after this date.

** The rules will apply from March 19 2021

We would also refer to the press release issued by the Norwegian Ministry of Health and Care Services on 12 March 2021 entitled "How Easter can be spent".

 

Nr.         33 – 2021

Data      2021-03-12

Asmenys, grįžę į Norvegiją iš nebūtinų laisvalaikio kelionių užsienyje, privalės apsistoti karantino viešbučiuose. Be to, pratęsti dabartiniai griežti atvykimo į šalį ribojimai. Tai reiškia, kad iki balandžio 7 d. į šalį iš esmės bus įleidžiami tik Norvegijoje gyvenantys užsienio šalių piliečiai.

Iš laisvalaikio kelionių grįžę asmenys karantino viešbučiuose turės likti bent tol, kol gaus neigiamą testo atsakymą. Testas turi būti atliktas ne anksčiau kaip praėjus trims dienoms  nuo atvykimo. Savivaldybės neprivalės 3 dieną pasiūlyti testą, žmonėms nepriklausys tokia teisė.

– Esame sudėtingoje epidemiologinėje situacijoje. Plintant naujiems viruso variantams, didėja rizika užsikrėsti užsienyje ir perduoti užkratą kitiems, grįžus namo. Todėl taisykles sugriežtinome: nuo šiol asmenys, grįžę į Norvegiją iš nebūtinų laisvalaikio kelionių užsienyje, privalės izoliuotis viešbučiuose, – informuoja Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Mæland (partija „Høyre“).

Šie pakeitimai įvesti atsižvelgiant į Norvegijos sveikatos apsaugos direktorato ir Norvegijos visuomenės sveikatos instituto rekomendacijas kiek įmanoma pristabdyti labiau užkrečiamų viruso variantų patekimą į šalį ir plitimą. Taip pat pabrėžiama, kad ir toliau turėtų galioti griežti atvykimo į šalį ribojimai, susiję su laisvalaikio kelionėmis. Pagrindinis apgyvendinimo karantino viešbučiuose tikslas – užtikrinti, kad saviizoliacija vyktų tinkamoje vietoje ir taip išvengtume įvežtinių atvejų augimo. Dabar ypač svarbu sustabdyti mutavusių viruso variantų patekimą į šalį. Apgyvendinimas karantino viešbučiuose leidžia geriau kontroliuoti, kaip laikomasi saviizoliacijos atvykus į šalį reikalavimų.

Nuo 2021 m. vasario 23 d. asmenys, gyvenantys Norvegijoje arba čia turintys nuolatinę gyvenamąją vietą, neprivalėjo apsistoti karantino viešbučiuose. Dabar COVID-19 reglamentas pakeistas taip, kad išimtis galioja tik asmenims, grįžusiems iš būtinųjų kelionių. Prie jų priskiriamos kelionės darbo reikalais, kai darbdavys patvirtina, kad kelionės tikslas yra būtinas darbas.

– Tai griežtas reikalavimas, ir kai kam galbūt kils klausimas, kodėl negalima izoliuotis namuose. Daugelis žmonių pasiilgo užsienyje gyvenančių mylimųjų ir giminių. Todėl Vyriausybei buvo svarbu kuo greičiau apie tai informuoti.  Ministrė pirmininkė apie tai dar kovo 9 d. informavo Stortingą, – teigia šalies teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Mæland.

Bus taikomos išimtys atsižvelgiant į svarias priežastis, susijusias su žmogaus gerove, pvz., kai atvykstama susitikti su nepilnamečiais vaikais, dėl savo vaiko gimimo, aplankyti mirštančių ar sunkiai sergančių artimųjų, dalyvauti artimo šeimos nario laidotuvėse.

Šie pakeitimai nėra susiję su tuo, kam privaloma izoliuotis.  Ir toliau privaloma 10 dienų saviizoliacija. Po 7 dienų gavus neigiamą testo rezultatą, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas. Kitos taisyklės, susijusios su apgyvendinimo karantino viešbučiuose tvarka, taip pat nesikeičia. Privatūs asmenys už apgyvendinimą karantino viešbutyje kaip ir anksčiau moka 500 kronų už naktį. Vaikų nuo 10 iki 18 metų, gyvenančių tėvų kambaryje, nakvynė kainuoja 250 kronų už naktį.

Griežtesni atvykimo į šalį ribojimai, įvesti 2021 m. sausio 29 d., kol kas pratęsiami iki 2021 m. balandžio 7 d. imtinai.  Po balandžio 7 d. liks galioti griežtos atvykimo į šalį taisyklės, tačiau Vyriausybė prieš Velykas svarstys, ar nuo šios datos į šalį bus leidžiama atvykti tam tikroms asmenų grupėms.

Taip pat žr. 2021 m. kovo 12 d. Norvegijos sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos  pranešimą spaudai „Kaip praleisti Velykų laikotarpį“.

 

 

 

Nr.         33 – 2021

Kuupäev: 12.03.2021

Isikutel, kes sõidavad mittevajalikele puhkusereisidele välisriikidesse, tuleb Norrasse naastes viibida karantiinihotellis. Lisaks pikendatakse hetkel kehtivaid rangeid sissesõidupiiranguid (esialgu 7. aprillini), mille tulemusel tohivad Norrasse siseneda põhiliselt vaid nende välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid.

Puhkusereisidelt naasejatel tuleb viibida karantiinihotellis vähemalt seni, kuni nad on saanud negatiivse tulemuse testile, mis on tehtud kõige varem kolm päeva pärast riiki saabumist. Kohalikul omavalitsusel ei ole kohustust testimisvõimalust pakkuda ja isikul ei ole õigust nõuda, et teda 3. päeval testitaks.

– Tegemist on keerulise nakatumisolukorraga. Uute viirusevariantide leviku tõttu on suurem oht välisriigis nakatuda ning koju jõudes on lihtsam viirust teistele edasi anda. Muudame seetõttu reegleid nii, et isikutel, kes naasevad Norrasse välisriikidest pärast mittevajalikke puhkusereise, tuleb läbida karantiin hotellis, ütleb justiits- ja avaliku julgeoleku minister Monica Mæland (H).

Muudatusi põhjendatakse sellega, et Norra tervisedirektoraat ja Rahvatervise Instituut soovitavad nakkavamate viirusevariantide sissetoomist ja levikut võimalikult palju pidurdada. Samuti rõhutatakse, et ranged sissesõidupiirangud peaksid puhkusereisijatele kehtima ka edaspidi. Karantiinihotellide peamine eesmärk on tagada, et karantiin läbitakse selleks sobivas kohas ning seeläbi piirata sissetoodava nakkuse levikut. Hetkel on määrava tähtsusega, et suudame peatada just muteerunud viirusevariantide sissetoomist. Kui karantiin läbitakse karantiinihotellis, on lihtsam kontrollida, et riiki sisenejad täidavad neile kehtivaid karantiininõudeid.

Alates 23. veebruarist 2021 on Norra residendid või siin alalist elukohta omavad isikud olnud karantiinihotelli nõudest vabastatud. Covid-19 määrust muudetakse nüüd nii, et nõudest vabastatakse vaid isikud, kes naasevad vältimatult vajalikelt reisidelt. Tööreise loetakse vajalikeks, kui tööandja kinnitab, et reisi eesmärgiks on oluline töö.

– Need meetmed on ranged ja see, et karantiini ei saa läbida kodus, tekitab osades inimestes reaktsioone. Paljud igatsevad oma kallimaid ja perekonda välisriigis, ning valitsuse jaoks on seetõttu olnud oluline sellest võimalikult kiiresti teavitada. Peaminister andis sellest parlamendile teada juba 9. märtsil, ütleb justiits- ja avaliku julgeoleku minister Monica Mæland.

Erand tehakse tugevatel heaoluga seotud kaalutlustel nagu alaealiste lastega kokkusaamine, enda lapse sünd, surevate või haigete lähiperekonna liikmete külastamine ja lähedase perekonnaliikme matus.

Tänased muudatused ei puuduta seda, kellel tuleb viibida karantiinis. Karantiini pikkus on jätkuvalt 10 päeva ja seda saab lühendada, kui pärast 7. päeva tehtud test on negatiivne. Samuti ei muudeta karantiinihotellide süsteemiga seotud muid reegleid. Omaosalustasu on ka edaspidi 500 krooni öö eest eraisikutele ja 250 krooni 10-18 aastaste laste eest, kes jagavad tuba vanematega.

  1. jaanuaril 2021 kehtestatud karmistatud sissesõidupiirangud kehtivad ka edaspidi, esialgu 7. aprillini 2021. Ranged sissesõidupiirangud kehtivad ka pärast 7. aprilli, kuid valitsus otsustab enne lihavõttepühi, kas teatud gruppidele võimaldatakse pärast seda kuupäeva riiki sisenemine.

Viitame samuti tervishoiu- ja hooldusteenuste ministeeriumi 12. märtsi 2021 pressiteatele «Soovitused lihavõttepühade veetmiseks".

Nr.         33 – 2021

Data:     12.03.2021

Persoanele care călătoresc în deplasări inutile legate de timpul liber în străinătate trebuie să rămână în hoteluri de carantină atunci când se întorc în Norvegia. În plus, restricțiile stricte actuale la intrarea  în țară se prelungesc, ceea ce înseamnă că în principal numai străinii rezidenți în Norvegia au voie să se întoarcă în țară, pentru început până la 7 aprilie.

Călătorii care se deplasează în călătorii de agrement trebuie să rămână în hoteluri de carantină cel puțin până  primesc un răspuns negativ la test, efectuat nu mai devreme de trei zile de la sosire. Nu va fi o obligație pentru municipalități să ofere un test sau un drept de a fi testat în ziua a treia.

–  Suntem într-o situație de infecție solicitantă. Noile variante de virus cresc riscul de a fi infectat în străinătate și facilitează infectarea altora când cineva se întoarce acasă. Prin urmare, modificăm acum reglementările, astfel încât cei care se întorc în Norvegia după călătorii inutile de agrement în străinătate, trebuie să efectueze carantina la hoteluri, spune Ministrul Justiției și Stărilor de Urgență, Monica Mæland (H).

Motivul modificărilor este faptul că Direcția Norvegiană de Sănătate și Institutul Național de Sănătate Publică recomandă întârzierea introducerii și răspândirii variantelor de virus mai contagioase cât mai mult posibil. Ei subliniază, de asemenea, că restricțiile stricte de intrare în țară pentru călătoriile de agrement ar trebui să fie menținute în continuare. Scopul principal al hotelurilor de carantină este de a ne asigura că carantina se desfășoară într-un loc adecvat și astfel să evităm răspândirea infecției de import. În special, importul variantelor de virus mutant este acum crucial să-l putem opri. Carantina la hotelurile de carantină oferă un control mai bun asupra observării cerințelor de carantină la intrarea în țară.  

Începând cu 23 februarie 2021, persoanele care sunt rezidente sau au reședința permanentă în Norvegia au fost exceptate de la cerința hotelurilor de carantină. Reglementările covid-19 sunt acum în curs de modificare și numai persoanele care au efectuat călătoriile necesare sunt scutite. Călătoriile de afaceri sunt considerate necesare atunci când angajatorul confirmă că scopul călătoriei este munca necesară.

– Acest lucru este strict obligatoriu, iar unii vor reacționa la faptul că carantina nu poate fi efectuată acasă. Multor oameni le este dor de iubiții și de familia din străinătate și, prin urmare, a fost important ca guvernul să anunțe acest lucru cât mai curând posibil. Primul ministru a notificat deja acest lucru la 9 martie, spune Ministrul Justiției și Stărilor de Urgență Monica Mæland.

Vor exista excepții pentru considerente de bunăstare puternice, cum ar fi faptul de a fi  alături de copiii minori, nașterea propriului copil, vizitarea celor care au murit sau sunt grav bolnavi din familia apropiată și participarea la înmormântarea unui membru apropiat al familiei.

Modificările de astăzi nu schimbă cine va intra în carantină. Carantina durează în continuare  zece zile și poate fi scurtată după șapte zile printr-un test negativ. Alte reguli legate de reglementările hotelurilor de carantină nu vor fi modificate. Taxa este încă de 500 NOK pe noapte pentru persoanele private și 250 NOK pentru copiii cu vârstele între 10 și 18 ani care locuiesc în camera părinților.

Înăsprirea restricțiilor de intrare în țară din 29 ianuarie 2021 va fi continuată până la o nouă notificare, în primă instanță, până la 7 aprilie 2021 inclusiv. Chiar și după 7 aprilie, vor exista reguli stricte de intrare în țară, dar guvernul va lua evalua acest lucru  înainte de Paști dacă intrarea în țară după această dată poate fi admisă pentru grupuri individuale.

De asemenea, avem în vedere comunicatul de presă din 12 martie 2021 de la Ministerul Sănătății și Serviciilor de Îngrijire „Cum se poate petrece Paștele”.

 

 

 

مورخہ 12  مارچ 2021

متعدد افراد کو اب قرنطینہ ہوٹل میں جانا پڑے گا اور داخلے کی پابندیوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔
بیرون ملک غیر ضروری تفریحی سفر کرنے والے افراد کو ناروے واپسی پر قرنطینہ ہوٹل میں رہنا پڑے گا۔

علاوہ ازیں داخلے کی موجودہ سخت پابندیوں میں توسیع کی جاتی ہے، جس سے بنیادی طور پر صرف ناروے میں مقیم غیر ملکیوں کو ہی ملک میں آنے دیا جائے گا، اصولی طور پر  7   ایپریل تک۔

آمد کے تین دن بعد لیے گئے ٹیسٹ کے منفی جواب آنے تک،  تفریحی مسافروں کو قرنطینہ ہوٹل میں ہی قیام کرنا ہو گا۔ بلدیات پر ٹیسٹ کی پیشکش دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی تیسرے دن ٹیسٹ کرواناکسی کے حقوق میں ہے۔

۔ ہم ایک مشکل انفیکشن کی صورت حال میں کھڑے ہیں۔ بیرون ملک میں وائرس کی نئی اقسام کے لگنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، اور وطن واپسی پر دوسروں کو انفیکشن سے متاثر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لہذا اب ہم  قوانین و ضوابط میں تبدیلی لا رہے ہیں تاکہ تفریحی سفر سے واپس آنےپر افراد قرنطینہ ہوٹلوں میں گزاریں۔ ایسا وزیر انصاف و ایمرجنسی مینجمنٹ مونیکا میلنڈ (H)  کا کہنا ہے۔

ان تبدیلیوں کی وجوہات یہ ہیں کہ محکمہ برائے صحت اور ادارہ برائے صحت عامہ انفیکشن کی مختلف اشکال کے تعارف اور اس کے پھیلاوٗ میں جس حد تک ممکن ہو تاخیر کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ تفریحی سفر کےلیے داخلے کی پابندیاں برقرار رکھنی چاہیئے۔  قرنطینہ ہوٹل کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ قرنطینہ کو مناسب جگہ پر گزارا جائے تاکہ اس طرح سے ہم درآمدی انفیکشن کے پھلاوٗ سے بچیں۔یہ خاص طور پر انفیکشن کی تغیر پذیر اشکال کی درآمد کے لیے فیصلہ کن ہے کہ ہم اس کی روک تھام کر سکیں۔قرنطینہ کو قرنطینہ ہوٹل میں گزارنے سے سفری قرنطینہ کے تقاضوں کی تعمیل بہتر ہو سکتی ہے۔ 23 فروری 2021 سے ، وہ افراد جو  ناروے کے مستقل رہائشی یا جن کی اپنی رہائش موجود ہو کو اب تک قرنطینہ ہوٹل سے استثنائ حاصل تھا۔  اب کوویڈ۔19 کے ضوابط میں تبدیلی کی گئی ہے، اور یہ استثنائ صرف ضروری سفر کرنے والوں کو حاصل ہے۔ کاروباری دورے اس صورت میں ضروری تصور کیے جائیں گےجب آجر سفرکا مقصد ضروری ہے کی تصدیق کرے۔

۔ یہ سختی ہے، اور اس کچھ لوگ اس پر ردعمل کا اظہار کریں گے کہ قرنطینہ گھر پر کیوں نہیں گزارا جا سکتا۔ بہت سے لوگ بیرون ملک رہنے والے اپنے محبوب ارو گھر والوں کے لیے اداس ہیں، اسی لیے حکومت کےلیے یہ نہایت اہم تھا کہ اس بارے میں جتنی جلدی ممکن ہو مطلع کیا جائے۔ وزیر برائے انصاف و ہنگامی انتظامیہ مونیکا میلنڈ کا کہنا تھا، اس بارے میں وزیر اعظم نے 9 مارچ کو پارلیمان کو اطلاع دے دی تھی۔

کچھ خاص فلاحی لحاظ کو استثنائ حاصل ہو گا ، جیسے کہ نابالغ بچوں کے ساتھ ملاقات، اپنے بچے کی پیدائش، قریبی کنبے میں موت یا سنگین بیماری کی صورت میں جانا اور کنبہ میں قریبی فرد کی  آخری روسومات میں شرکت کرنا۔

آج کی جانے والی تبدیلیوں سے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کون قرنطینہ میں جائے گا۔قرنطینہ ابھی بھی دس دن پر مشتمل ہے جسے منفی ٹیسٹ جواب آنے پر سات دن کے بعد مختصر کیا جا سکتا ہے۔ قرنطینہ ہوٹل سکیم کے متعلق دیگر قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ کٹوتی کی رقم نجی افراد کے لئے 500 کراون ہر رات کی قیمت اور 10 سے 18 سال کے بچے جو والدین کے کمرے میں رات گزاریں گے قیمت 250 کراون ہے۔

29 جنوری 2021 سےداخلے پر کی جانے والی سختیاں اگلے نوٹس کے آنے تک جاری رہے گیں، ابتدا میں 7 اپریل تک۔ 7 اپریل کے بعد بھی سخت داخلے کے قوانین ہوں گے، لیکن حکومت ایسٹر سے پہلے اس پر غور کرے گی کہ آیا اس تاریخ سے پہلے کچھ خاص گروپوں کےلیے داخلے کو کھولا جا سکتا ہے۔

ہم وزارت صحت  اور نگہداشت کے محکمہ کی طرف سے12 مارچ 2021 کو جاری کردہ پریس ریلیز کا حوالہ بھی دیتے ہیں ».  ایسٹر ایسے گزارا جا سکتا ہے «

Nr.         33 – 2021

Datum: 12.03.2021

Wer nicht notwendige Urlaubsreisen ins Ausland unternimmt, muss sich bei Rückkehr nach Norwegen zur Einreisequarantäne ins Quarantänehotel begeben. Darüber hinaus werden die aktuellen strengen Einreisebeschränkungen vorerst bis zum 7. April 2021 verlängert. Dies bedeutet, dass ausländischen Staatsangehörigen die Einreise nach Norwegen im Allgemeinen nur dann gestattet ist, wenn Sie in Norwegen wohnhaft sind.

Urlaubsreisende müssen sich so lange im Quarantänehotel aufhalten, bis sie ein negatives Testergebnis erhalten, wobei der Test frühestens drei Tage nach Ankunft in Norwegen durchgeführt worden sein darf. Die Kommune ist weder verpflichtet, Urlaubsreisenden einen Test anzubieten, noch haben diese ein Recht darauf, am dritten Tag nach Einreise getestet zu werden.

„Wir befinden uns in einer herausfordernden Infektionssituation. Die neuen Virusvarianten erhöhen das Risiko, sich auf Auslandreisen zu infizieren und bei der Rückkehr andere anzustecken. Daher haben wir nun die Vorschriften so geändert, dass Personen, die nach einer nicht notwendigen Urlaubsreise im Ausland nach Norwegen zurückkehren, die Quarantäne im Quarantänehotel verbringen müssen“, erklärt Justiz- und Bereitschaftsministerin Monica Mæland (H).

Hintergrund der Änderungen ist die Empfehlung der norwegischen Gesundheitsbehörde und des Instituts für öffentliche Gesundheit, die Einführung und Verbreitung der infektiöseren Virusvarianten so weit wie möglich zu verlangsamen. Sie betonen auch, dass die strikten Einreisebeschränkungen für Urlaubsreisende beibehalten werden sollten. Der Hauptzweck der Quarantänehotels besteht darin, sicherzustellen, dass die Quarantäne an einem geeigneten Ort durchgeführt und somit die Ausbreitung von Importinfektionen vermieden wird. Es ist jetzt besonders wichtig, dass es gelingt, den Import mutierter Virusvarianten zu stoppen. Die Quarantäne in Quarantänehotels ermöglicht eine bessere Kontrolle, ob die Bedingungen der Einreisequarantäne tatsächlich eingehalten werden.

Seit dem 23. Februar 2021 galt für Personen, die in Norwegen wohnhaft sind oder einen festen Wohnsitz haben, eine Ausnahme von der Quarantänehotelpflicht. Nun wird die COVID-19-Verordnung dahingehend angepasst, dass die Befreiung von der Quarantänehotelpflicht ausschließlich für Personen gilt, die von notwendigen Auslandsreisen zurückkehren. Dienstreisen gelten als notwendig, wenn der Arbeitgeber bestätigt, dass der Grund für die Reise eine zwingend erforderliche Arbeitstätigkeit ist.

„Diese Regelung ist sehr streng, und einige werden auf die Tatsache reagieren, dass die Quarantäne nicht mehr zu Hause durchgeführt werden kann. Viele vermissen ihre Liebsten und Familienangehörigen im Ausland, weshalb es der Regierung wichtig war, so schnell wie möglich über diese Änderung zu informieren. Der Premierminister hat das Parlament bereits am 9. März darüber informiert“, so Justiz- und Bereitschaftsministerin Monica Mæland.

Es wird Ausnahmen für schwerwiegende Wohlfahrtserwägungen geben, etwa für den Besuch minderjähriger Kinder, die Geburt des eigenen Kindes, den Besuch sterbender oder schwerkranker naher Angehöriger und die Teilnahme an der Beisetzung naher Angehöriger.

Die aktuellen Änderungen ändern nichts daran, wer sich in Quarantäne begeben muss. Es gilt weiterhin eine obligatorische Quarantäne von zehn Tagen, die im Falle eines negativen Tests am siebten Tag vorzeitig beendet werden kann. Auch sonstige mit der Quarantänehotel-Verordnung verknüpfte Regelungen ändern sich nicht. Der Eigenanteil an den Unterbringungskosten beträgt weiterhin 500 NOK pro Nacht für Privatpersonen sowie 250 NOK für Kinder zwischen 10 und 18 Jahren, die mit ihren Eltern in einem Zimmer untergebracht sind.

Die Verschärfungen der Einreisebeschränkungen vom 29. Januar 2021 gelten bis auf weiteres, zunächst bis einschließlich 7. April 2021. Auch nach dem 7. April wird es strenge Einreisebestimmungen geben. Allerdings wird die Regierung vor Ostern prüfen, ob ab diesem Datum die Einreise für einzelne Gruppen ermöglicht werden kann.

Wir verweisen auch auf die Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums vom 12. März 2021: „So können Sie die Osterfeiertage verbringen“.

 

 

 

N.º         33 – 2021

Fecha: 12/03/2021

Las personas que realicen viajes de ocio al extranjero innecesarios deberán alojarse en los hoteles para la cuarentena cuando regresen a Noruega. Además, se amplían las estrictas restricciones actuales para entrar en el país, lo que significa básicamente que solo los extranjeros residentes en Noruega pueden venir al país, en principio hasta el 7 de abril.

Las personas que realicen viajes de ocio deben alojarse en los hoteles para la cuarentena al menos hasta tener un resultado negativo en una prueba, realizada como pronto tres días después de su llegada. Los municipios no estarán obligados a ofrecer las pruebas, ni se tendrá derecho a hacerse las pruebas al tercer día.

«Nos encontramos en una situación de contagio muy peliaguda. Las nuevas variantes del virus aumentan el riesgo de infectarse en el extranjero y facilitan el contagio de otras personas cuando se vuelve a casa. Por esa razón, modificamos ahora la normativa para que aquellas personas que regresan a Noruega después de viajes de ocio al extranjero innecesarios deban hacer la cuarentena en hoteles», afirma la ministra de justicia y seguridad pública de Noruega, Monica Mæland (H).

Los cambios están motivados porque la Dirección Noruega de Salud (Helsedirektoratet) y el Instituto Noruego de Salud Pública (Folkehelseinstituttet) recomiendan retrasar la introducción y propagación de las variantes del virus más infecciosas en la medida de lo posible. También subrayan que deben mantenerse estrictas restricciones para entrar al país en el caso de los viajes de ocio. El objetivo principal de los hoteles para la cuarentena es garantizar que la cuarentena se lleve a cabo en un lugar adecuado y evitar así la propagación de casos importados de la infección. Es especialmente decisivo que consigamos detener la importación de variantes del virus mutadas. La cuarentena en los hoteles para la cuarentena proporciona un mejor control en lo relativo a garantizar el cumplimiento de los requisitos para la cuarentena al llegar al país.

Desde el 23 de febrero de 2021, las personas residentes o con residencia permanente en Noruega están exentas del requisito de alojarse en los hoteles para la cuarentena. Ahora se modifica el Reglamento sobre la covid-19 y solo las personas que han realizado viajes necesarios están exentas. Los viajes de trabajo se consideran necesarios cuando el empleador confirma que el propósito del viaje es un trabajo necesario.

«Esto es estricto y habrá personas que reaccionarán al hecho de que la cuarentena no se pueda hacer en casa. Muchas personas echan de menos a sus seres queridos y a su familia en el extranjero, por lo que ha sido importante que el Gobierno informe de esto lo antes posible. El Primer Ministro ya notificó esto al Parlamento el 9 de marzo», comenta la ministra de justicia y seguridad pública de Noruega, Monica Mæland.

Habrá excepciones por consideraciones de bienestar de peso, como cumplir un régimen de visitas con hijos menores de edad, el nacimiento de un hijo propio, visitar a familiares cercanos gravemente enfermos o que se estén muriendo y asistir al funeral de un familiar cercano.

Los cambios de hoy no cambian quién debe hacer cuarentena. La cuarentena sigue siendo de diez días y se puede acortar al cabo de siete días si se obtiene un resultado negativo en una prueba. El resto de las normas relacionadas con el sistema de los hoteles para la cuarentena tampoco cambian. Las tasas siguen siendo de 500 NOK por noche para particulares y de 250 NOK para niños de entre 10 y 18 años que se alojen en la habitación de sus progenitores.

El endurecimiento de las restricciones para entrar en el país a partir del 29 de enero de 2021

№          33 – 2021

Дата      12.03.2021

Лица, выезжающие в свободное время за рубеж без необходимости, должны по возвращении в Норвегию пройти карантин в карантинном отеле. Кроме того, как минимум до 7 апреля продлевается действие существующих строгих въездных ограничений, согласно которым въезд в Норвегию разрешён фактически только постоянно проживающим здесь иностранным гражданам.

Лица, выезжающие за рубеж не по работе, должны пройти карантин в карантинном отеле как минимум до получения отрицательного результата теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше трёх дней с момента приезда. Муниципалитеты не будут обязаны предлагать тестирование, а прибывающие в Норвегию не обладают правом требовать тестирования на третий день после приезда.

– Мы оказались в сложной ситуации. Новые штаммы вируса повышают риск заразиться во время поездок за рубеж и вероятность заразить окружающих по возвращении. В связи с этим мы вносим изменения в существующие правила. Изменения означают, что лица, возвращающиеся в Норвегию из зарубежных поездок, в которых нет необходимости, должны будут пройти карантин в карантинном отеле, – говорит министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Моника Мэланд (Консервативная партия Хёйре).

В качестве обоснования внесённых изменений приводятся рекомендации Директората здравоохранения и Государственного института общественного здоровья по максимальному сдерживанию появления и распространения более заразных штаммов вируса. Ведомствами подчёркивается также необходимость продления действия строгих въездных ограничений в отношении поездок, не связанных с работой. Основная цель прохождения карантина в карантинном отеле – обеспечить нахождение граждан во время карантина в пригодном для этого месте и избежать тем самым распространения привозного вируса. На данный момент самое главное – не допустить попадания в страну мутировавшего вируса. Нахождение во время карантина в карантинном отеле позволяет более эффективно контролировать соблюдение требований въездного карантина.

Начиная с 23 февраля 2021 г. требование прохождения  карантина в карантинном отеле не распространялось на граждан, постоянно проживающих или зарегистрированных по месту жительства в Норвегии. Теперь в Положение о COVID-19 вносятся изменения, согласно которым исключение делается только для тех, кто совершает самые необходимые поездки. Поездки по работе считаются необходимыми в том случае, если работодатель подтверждает, что целью поездки является выполнение необходимой работы.

– Это строгая ограничительная мера, и у кого-то может возникнуть вопрос, почему во время карантина нельзя находиться дома. Многие скучают по своим любимым и семье, проживающим за рубежом, поэтому для правительства было важно объявить об этом как можно скорее. Премьер-министр сообщила об этом парламенту ещё 9 марта, – говорит министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Моника Мэланд.

Исключение будет делаться в случаях гуманитарной необходимости, таких как воссоединение с малолетними детьми, рождение собственного ребёнка, посещение умирающего или тяжело больного близкого родственника и присутствие на похоронах близкого родственника.

Данные изменения не коснутся положения о том, на кого распространяется требование нахождения на карантине. Продолжительность карантина по-прежнему 10 дней, но может быть уменьшена до 7 дней в случае отрицательного результата теста на коронавирус. Прочие правила, регулирующие прохождение карантина в карантинном отеле, также не меняются. Стоимость проживания в отеле по-прежнему составляет 500 крон в сутки для частных лиц и 250 крон для детей от 10 до 18 лет, проживающих в одном номере с родителями.

Правила действуют с ночи на среду 17.03.2021 включительно.

Ужесточение въездных ограничений, введённое 29 января, сохраняется в силе как минимум до 7 апреля 2021 года. После 7 апреля также сохранятся строгие правила в отношении въезда, однако, перед Пасхой правительство примет решение о том, можно ли будет разрешить въезд определённым группам населения после этой даты.

Обращаем ваше внимание также на пресс-релиз Министерства здравоохранения и социального обеспечения от 12 марта 2021 года «Как провести Пасху».

 

 

№       33 – 2021

Дата: 12.03.2021 р.

Люди, що подорожують за кордон на відпочинок, який не вважається необхідним, мають залишатися у карантинному готелі після в`їзду у Норвегію. Крім того, нинішні жорсткі обмеження на в`їзд продовжуватимуться, і це означає, що до 7 квітня на в`їзд у країну матимуть право лише іноземці, які проживають у Норвегії.

Відпочиваючі повинні залишатися в карантинних готелях принаймні до отримання негативної відповіді на тест, зроблений не раніше, ніж через три дні після прибуття. Пропонувати зробити тест, або надати право зробити його на 3 день не є обов`язком муніципалітету.

- Що стосується зараження, ми потрапили у складну ситуацію. Нові варіанти вірусів збільшують ризик зараження людей за кордоном і стають загрозою для інших, коли ті повертаються додому. Тому зараз ми змінюємо правила, щоб особи, які повернулися до Норвегії після необов`язкових подорожей за кордон на відпочинок, перебували карантинний період у карантинних готелях, - говорить міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Моніка Меланд (Хейре).

Мотивом змін є те,  що Норвезька дирекція охорони здоров’я та Національний інститут громадського здоров’я рекомендують максимально відкласти потрапляння та розповсюдження більш заразних варіантів вірусів. Вони також наголошують на тому, що необхідно зберігати суворі обмеження на в`їзд для подорожуючих, що повертаються з відпочинку. Основна мета карантинних готелів - забезпечити подорожуючих відповідним місцем проведення карантину і таким чином уникнути розповсюдження завезеної інфекції. Зараз особливо важливим є зупинити потрапляння у країну мутованих варіантів вірусів. Перебування карантинного періоду у карантинних готелях забезпечує кращий контроль за дотримання вимог щодо в`їздного карантину.

З 23 лютого 2021 року особи, які проживають або мають постійне місце проживання в Норвегії, були звільнені від вимог щодо проведення карантинного періоду в карантинних готелях. Зараз до норм COVID 19 вносяться зміни, та звільняються лише ті особи, які здійснювали необхідні поїздки. Відрядження вважаються необхідним у тому випадку, коли роботодавець підтверджує, що метою поїздки є виконання невід`ємної роботи.

- Це суворо, і деякі можуть негативно відреагувати на той факт, що карантин заборонено проводити вдома. Багато людей сумують за коханими та родиною за кордоном, і тому важливо, щоб уряд повідомив про це якомога швидше. Прем'єр-міністр вже надав інформацію про це Парламенту (Стортінг) 9 березня, - говорить міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Моніка Меланд.

Будуть винятки щодо забезпечення добробуту, такі як перебування з неповнолітніми дітьми, народження власної дитини, відвідування вмираючих або тяжкохворих близьких родичів та участь у похороні близького члена сім'ї.

Сьогоднішні зміни не впливають на те, хто саме буде перебувати на карантині. Карантин триває десять днів і може бути скорочений через сім днів за наявності негативного результату тесту. Інші правила, що стосуються схеми карантинного готелю, також не змінені. Плата для приватних осіб залишається 500 норвезьких крон за добу, та 250 норвезьких крон для дітей у віці від 10 до 18 років, які проживають у кімнаті батьків.

Посилення обмежень на в'їзд з 29 січня 2021 року буде продовжений до наступного повідомлення, спершу до 7 квітня 2021 року (включно). Після 7 квітня також будуть діяти жорсткі правила в`їзду, але до Великодня уряд розгляне питання про те, щоб надати можливість в`їзду певним групам.

Також ми посилаємось на прес-реліз Міністерства охорони здоров’я та соціальної допомоги від 12 березня 2021 року «Ось так проводитимуть Великдень».

 

Nr.         33 – 2021

Data:     12.03.2021

Osoby wyjeżdżające na niekonieczne wyjazdy wypoczynkowe za granicę, po powrocie do Norwegii muszą odbyć kwarantannę w hotelu. Ponadto, obecne surowe restrykcje wjazdowe zostają przedłużone do 7. kwietnia, co oznacza, że wjazd do kraju będą mieli w zasadzie tylko cudzoziemcy zameldowani w kraju.

Osoby podróżujące w celach wypoczynkowych muszą przebywać w hotelu w czasie kwarantanny, przynajmniej do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu, zrobionego najwcześniej trzy dni po powrocie. Gminy nie będą miały obowiązku zaoferowania testu, a osobie nie będzie przysługiwało prawo do bycia przetestowanym trzeciego dnia.

– Jesteśmy w wymagającej sytuacji, jeśli chodzi o zakażenia. Nowe warianty wirusa zwiększają ryzyko zarażenia się za granicą i ułatwiają zarażanie innych po powrocie do domu. Dlatego też zmieniamy przepisy tak, aby ci, którzy powracają do Norwegii z niekoniecznych wyjazdów wypoczynkowych, musieli odbyć kwarantannę w hotelu - oznajmiła minister sprawiedliwości Monica Mæland (H).

Uzasadnieniem tych zmian jest to, że Urząd ds. zdrowia (Helsedirektoratet) oraz Norweski instytut zdrowia publicznego (Folkehelseinstituttet) zalecają możliwie jak największe opóźnienie wprowadzenia i rozprzestrzeniania się bardziej zaraźliwych wariantów wirusa. Podkreślają też, że surowe restrykcje wjazdowe dotyczące podróży wypoczynkowych powinny nadal zostać utrzymane. Głównym celem kwarantanny w hotelu jest zapewnienie, że kwarantanna odbywa się w odpowiednim miejscu, a tym samym uniknięcia rozprzestrzeniania się importowanych zakażeń. Szczególnie ważne jest teraz, żebyśmy byli w stanie powstrzymać import zmutowanych wariantów wirusa. Kwarantanna w hotelu zapewnia większą kontrolę nad przestrzeganiem wymogów kwarantanny wjazdowej.

Od 23. lutego 2021 r. osoby zameldowane lub mieszkające na stałe w Norwegii zwolnione były z obowiązku odbywania kwarantanny w hotelu. Obecnie rozporządzenie dotyczące COVID-19 zostaje zmienione i zwolnione będą tylko osoby, które odbyły podróże konieczne. Podróże służbowe zaliczane są jako konieczne, gdy pracodawca potwierdzi, że celem podróży jest niezbędna praca.

– Jest to rygorystyczne i niektórzy oburzą się, że kwarantanny nie można odbyć w domu. Wiele osób tęskni za partnerami i rodziną za granicą, dlatego ważne było, by rząd jak najszybciej o tym poinformował. Premier poinformowała o tym Storting już 9. marca - powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland.

Będą wyjątki stosowane przez silny wzgląd na dobrostan, taki jak przebywanie z małoletnimi dziećmi, narodziny własnego dziecka, odwiedzanie umierającego lub ciężko chorego w najbliższej rodzinie oraz udział w pogrzebie bliskiego członka rodziny.

Dzisiejsze zmiany nie wprowadzają zmiany, co do tego, kto musi odbyć kwarantannę. Kwarantanna nadal trwa 10 dni i można ją skrócić po 7 dniach przy negatywnym wyniku testu. Pozostałe zasady związane z kwarantanną odbywaną w hotelu też nie ulegają zmianie. Wkład własny nadal wynosi 500 NOK za noc dla osób prywatnych i 250 NOK dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat, mieszkających w pokoju rodziców.

Zaostrzenie restrykcji wjazdowych od 29. stycznia 2021 r. będzie obowiązywało do odwołania, na razie do 7. kwietnia 2021 r.. Również po 7. kwietnia będą obowiązywać surowe restrykcje wjazdowe, lecz przed Wielkanocą rząd oceni, czy od tej daty będzie można zezwolić na wjazd dla niektórych grup.

Odsyłamy także do komunikatu prasowego z 12. marca 2021 r. z Ministerstwa zdrowia «Tak można spędzić Wielkanoc».

ጽሪ 33 2021

ዕለት: 12.03.2021

ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክኣትዉ ዝግደዱ ሰባት ክበዝሑ እዮም፡ ከምኡ ውን መመርሒታት ንኖርወይ ዝኣትው ገያሾ ዝምልከት ክናዋሕ እዩ

ንወጻኢ ሃገር ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ዝገሹ ሰባት ናብ ኖርወይ ክምለሱ ከለዉ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክኣትዉ ዎም። ከም ተወሳኺ ሎሚ ተኣታትዮም ዘለዉ ንሃገር ዝኣትዉ ገያሾ ዝምልከቱ መምርሒታት ክናውሑ እዮም፡ ስለዚ ንግዜኡ ክሳብ 7 ሚያዝያ ዘሎ እዋን ዳርጋ ኣብ ኖርወይ ቀወምቲ ተቐማጦ ዝኾኑ ወጻእተኛታት ጥራሕ እዩ ክኣትው ዝፍቀደሎም።

ትርፊ ግዜኦም ኣብ ወጻኢ ሃገር ከሕልፉዎ ዝገሹ ገያሾ ምስ ተመለሱ ሓጺሩ ተባሂሉ ክሳብ ውጽኢት መርመራ የብልካን ዝብል ዝመጾም ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክጸንሑ ኣሎዎም፡ እዚ መርመራ ከኣ ቀልጢፉ ተባሂሉ ሰለስተ መዓልታት ድሕሪ ምእታዎም እዮም ክምርመርዎ ዝኽእሉ። ንኡሳን ዞባታት ኣብ መበል 3ይ ዓልቲ ከመርመራኻ ግዴታ የብለንን ወይ ሽዑ ክትምመርም መሰልካ ኣይኮነን።

–ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ኩነታት ለብዒ ኢና ንርከብ ዘለና። እዞም ሓድሽ ባህሪ ዘለዎም ዓይነታት ቫይረስ ኣብ ወጻኢ ሃገር ክትልከፍን ናብ ገዛኻ ምስ ተመለስካ ንካልኦት ክትለክፍን ዘሎ ተኽእሎ የዛይዱዎ እዮም። ስለዚ ኢና ድማ ሕጂ እቶም ሕግታት ንቕይሮም ዘለና መታን እቶም ትርፊ ግዜኦም ኣብ ወጻኢ ሃገር ንኸሕልፉዎ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ዘካይዱ ገያሾ ናብ ኖርወይ ምስ ተመለሱ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክውሸቡ ክግደዱ ኢዮም ትብል ሚንስተር ፍትሕን ድልውነት ሙኒካ ሜላንድ (ሰልፊ የማናውያን)።

እዞም ለውጥታት ዘተኣታተናሉ ምኽንያት ኣብያተ ጽሕፈት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን እቶም ዝያዳ ተላገብቲ ዝኾኑ ዓይነታት ቫይረስ ብዝተኻእለና መጠን ከይተኣታተዉን ከየስፋሕፍሑን ክንዓግቶም ኣለና ኢሎም ስለዘማኸሩና እዮም። ከም ተወሳኺ ትርፊ ግዜኦም ኣብ ወጻኢ ሃገር ከሕልፉ ንዝገሹ ገያሾ ዘተኣታተናዮም ተረርቲ መምርሒታት ከምዘለዉዎ ክቕጽሉ’ውን ዘስመሩሉ ነጥቢ እዩ። ኣብ መወሸቢ ሆቴል ውሸባ ብቕዓት ኣወሻሽባ ንምርግጋጽን ካብ ወጻኢ ሃገር ንዝመጽእ ለብዒታትን ንምዕጋት እዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ። ብፍላይ ድማ እዞም ሓድሽ ባህሪ ዘለዎም ዓይነታት ቫይረስ ጠጠው ከነብሎም ክንበቅዕ ወሳኒ ተራ ክጻወት እዩ። ሰብ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ከምዝውሸብ ምግባር ካብ ወጻኢ ሃገር ዝኣትዉ ገያሾ ውሸብኦም የኽብሩዎ ከምዘለዉ ምቁጽጻሩ ከቃልለልና ኢልና ኢና። 

ድሕሪ 23 የካቲት 2021 ዘሎ ግዜ ኣብ ኖርወይ ቀወምቲ ተቐማጦ ዝኾኑ ሰባት ወይ ኣብ ኖርወይ ቀዋሚ ቤት ዘለዎም ሰባት ካብ ግዴታ መወሸቢ ሆቴል ሕድገት ክወሃቦም ጸኒሑ ኢዩ። ሕጂ ግን ሕጋጋት ኮቪድ-19 ንቕይሮም ስለዘለና እቶም ግድን ኣድለይቲ ዝኾኑ መገሻታት ዝገሹ ሰባት ጥራሕ እዩ ሕድገት ዝወሃቦም። ወሃብቲ ስራሕ ዕላማ ናይቲ መገሻ ንስራሕ ኣድላዪ ምዃኑ ከረጋግጽ ክሳብ ዝኸኣለ መገሻታት ስራሕ ከም ግድን ኣድለይቲ ተባሂሎም ይቚጸሩ።

–እዚ ተሪር ምዃኑ ኣይንስሕቶን ኢና፡ ገሊኦም ውን ንምንታይ ኣብ ገዛና ክንውሸብ ዘይንኽእል ክሓቱ ይኽሉ። ብዙሓት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝርከቡ ኣፍቀርቶምን ኣባላት ስድራቤቶምን ዝናፍቑ ኣሎዉ፡ ስለዚ እዩ ኸኣ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ ክሕብር ኣገዳስነቱ ተራኢዎ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስተርና ድሮ ብ9 መጋቢት ንሃገራዊ ባይቶ ሓቢራ ኔራ እያ፡ ትብል ሚንስተር ፍትሕን ድልውነት ሙኒካ ሜላንድ (ሰልፊ የማናውያን)።

ከቢድ ድሕንነታዊ ምኽንያታት ንዘለዎም ሰባት ሕድገት ክወሃቦም እዩ፡ ምስ ትሕቲ ዕድመ ቈልዑ ምርኻብ፡ ኣብ ሕርሲ ውላድካ ምርካብ፡ ኣብ ኣፍ ሞት ዝበጽሑ ወይ ከቢድ ሕማም ዝሓመሙ ኣባላት ስድራቤትካ ምብጻሕን ኣብ ናይ ቀረባ ዘመድ ቀብሪ ምስታፍን ዝኣመሰሉ ድማ ይኹኑ።

እዞም ሕጂ ነተኣታትዎም ዘለና ለውጥታት መን ክውሸብ ኣሎዎ ንዝብል ዝቕይሩ ኣይኮኑን። ጌና ሕጂ ውን ውሸባ ብመሰረቱ ዓሰርተ ምዓልታት ኰይኑ፡ ተመርሚርካ የብልካን ዝብል ውጽኢት እንተመጺኡካ ድሕሪ ሸውዓተ ምዓልታት ክቋረጽ ይኽእል እዩ። ካልኦት ምስ ፍታሕ መወሸቢ ሆተል ዝተሓሓዙ ሕግታት ውን ኣይክቕየሩን እዮም። ሕጂ እውን ውልቀ-ሰባት ዝኸፍሉዎ ብጽሒቶም 500 ክሩነር ከም ዘለዎ ይቕጽል፡ ከምኡ’ውን ኣብ ናይ ወለዶም ክፍሊ ዝዀኑ ካብ ክሊ-ዕድመ 10 ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ዝዀኑ ቈልዑን መንሰያትን ዝኸፍሉዎ ብጽሒት 250 ክሩነር እዩ።

ካብ ዕለት 20 ጥሪ 2021 ዘትረርናዮም መምርሒታት ንኖርወይ ዝኣትዉ ገያሾ ንግዜኡ ክቕጽሉ እዮም፡ ኣብ ቀዳማይ እብረ ክሳብ 7 ሚያዝያ 2021 ዘሎ ግዜ እዮም ክቕጽሉ። ድሕሪ 7 ሚያዝያ እውን ሕግታት ንኖርወይ ዝኣትዉ ገያሾ ተረርቲ ኰይኖም ክቕጽሉ እዮም፡ ይኹን ደኣ እምበር ቅድሚ ኣፋሲካ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ካብዚ ዕለት ንንዮ ምእታው ክፍቀደሎም መንግስቲ ብወገኑ ክግምግሞ ኢዩ። 

ብዕለት 12 መጋቢት 2021 ሚኒስትሪ ጥዕናን ክንክንን ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንክትውከስዎ ንላቦ፡ ‘’ቅነ ፋሲካ ከምዚ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ከተሕልፉዎ ትኽእሉ’’።

 

Lmbr.    33 – 2021

Taariikh: 12.03.2021

Dadka safarrada fasaxa ah ee aan lagama maarmaanka ahayn dibedda u aada waa in ay hoteellada karantiilka galaan marka ay Norway ku soo laabtaan. Waxaa iyana la sii dheerayanaa shuruudaha adag ee haddaba ka yaalla soo gelitaanka dalka, taas oo keenaysa in caadiyan loo oggolaan doono in ay dalka soo galaan keliya ajaaniibta Norway deggan, taas oo socon doonta ilaa iyo 7-da abriil.

Dadka ka yimid safarrada fasaxa waa in ay hoteellada karantiilka ku jiraan ugu yaraan ilaa iyo inta jawaabta baaritaankoodu tusayso in aysan cudurka qabin, baaritaankaas oo laga qaaday ugu yaraan saddex maalmood kaddib markii ay dalka yimaadeen. Degmooyinka waajib kuma noqonayso in ay dadka u fidiyaan baaritaan ama in qofku xaq u yeesho in la baaro maalinta 3-aad.

– Waxaan ku jirnaa xaalad adag oo cudurka la kala qaadayo. Noocyada cusub ee fayraska ayaa kordhinaya halista loogu jiro in cudurka la qaado marka dibedda la tago, taas oo fududaynaysa in dadka la qaadsiiyo marka dalka lagu soo laabto. Sidaas darteed ayaan xeerarka beddelayanaa si dadka dibedda ugu baxa safarrada fasaxa ah ee aan lagama maarmaanka ahayn ay karantiilka hoteel ku galaan marka ay Norway ku soo laabtaan, ayay tiri Monica Mæland (H) oo ah wasiirka caddaaladda- iyo heeganka.

Sababta xeerarka loo beddelay ayaa ah in Agaasinka caafimaadka iyo Machadka caafimaadka dadweynaha ay soo jeedinayaan in inta ugu badan ee suurtaggalka ah la hakiyo soo gaarista iyo faafidda fayraska noocyadiisa la kala qaadi og yahay. Waxayna hoosta ka xarriiqeen in loo baahan yahay in halkoodii laga sii wado shuruudihii adkaa ee soo gelitaanka dalka marka laga soo laabto safarrada fasaxa. Hadafka guud ee laga leeyahay hoteellada karantiilka ayaa ah in la hubiyo in karantiilka lagu qaato goob ku habboon, oo aynu ka hortagno faafidda cudur dibedda laga keenay. Weliba fayraska noocyadiisa is beddelay ayaa hadda muhiim ah in aan joojinno. Karantiilka lagu galo hoteellada karantiilka ayaa si wanaagsan loogu hubin karaa in la raaco shuruudaha karantiilka ee marka dalka la soo galo.

Ilaa iyo 23-kii bishii febraayo 2021-ka dadka Norway deggan ama hoy joogto ah ku leh waa laga dhaafi jirey shuruudda ah in qofku uu galo hoteellada karantiilka. Xeer-hoosaadkii covid-19 ayaa hadda wax laga beddelayaa, kuwa keliya ee shuruuddaas laga dhaafayana waa dadka u baxay safar lagama maarmaan ah. Safarrada shaqada waxaa lagama maarmaan loo arkayaa marka uu shaqabixiyuhu caddeeyo in shaqo lagama maarmaan ah darteed loo safray.

– Kuwani waa shuruudo adag, dadkana qaar baa dhibsan doona in aysan karantiilka gurigooda ku geli karin. Dad badan baa u xiisay saaxiibkood/saaxiibaddood iyo qoyskooda dibedda jooga, sidaas darteed ayayna dawladda muhiim ugu ahayd in ay arrintan dadka ku wargeliso sida ugu dhakhsaha badan ee suurtaggalka ah. Bishii maarso 9-keedii ayay ra’iisul wasaaraddu arrintan horey ugu wargelisay Golaha shacabka, ayay tiri Monica Mæland oo ah wasiirka caddaaladda- iyo heeganka.

Waxaa jiri doono marar sababo samafal oo xooggan tartood shuruudaha laysaga dhaafi doono, sida marka wakhti lala qaadanayo ilmo da’ yar, haddii ay ilmo kuu dhalanayaan, marka la soo booqanayo qof qoyska soke ah oo sakaraad ah ama aad u xanuunsan iyo ka qaybqaadashada aaska xubin qoys oo soke.

Waxyaalaha maanta la beddelay waxba kama beddelayaan qofka karantiilka gelaya. Karantiilku weli waa toban maalmood, toddoba maalmood kaddib ayaana la soo gaabin karaa haddii inta lagu baaro cudurka lagaa waayo. Xeerarka kale ee nidaamka hoteellada karantiilka iyagana waxba lagama beddelayo. Lacagta qaybta uu qofka caadiga ah bixinayo weli waa kr 500 habeenkiiba, carruurta u dhexaysa 10 iyo 18 sano ee waalidkood qolka la degayana waa kr 250.

Shuruudihii soo gelitaankii dalka ee la adkeeyay 29-kii jannaayo 2021 waa sidii ilaa iyo hadda, waxayna sii soconayaan ilaa iyo 7-da abriil 2021. Xataa 7-da abriil kaddib waa ay jiri doonaan shuruudo adag oo lagu xirayo dadka soo gelaya dalka, laakiin dawladda ayaa booskaha [iistar] ka hor eegi doonta in wixii taariikhdaan ka billowda dadka qaarkood loo oggolaan karo in ay dalka soo galaan.

Waxaan sidoo kale idin tusaynaa war-saxaafadeedka Wasaaradda caafimaadka- iyo daryeelka ee soo baxay 12-ka maarso 2021 ee «Sidaan ayaa loo qaadan karaa fasaxa booskaha»

 

 

 

Nr.         33 – 2021

Dato:    12.03.2021

يتعين على مزيد من الفئات الإقامة بفنادق الحجر الصحي ويتم تمديد قيود السفر إلى البلاد

على الأشخاص الذين يسافرون في رحلات ترفيهية غير ضرورية إلى خارج البلاد الإقامة في فندق الحجر الصحي عند العودة إلى النرويج. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمديد القيود الحالية الصارمة الخاصة بدخول البلاد، مما يعني أنه سيُسمح بالدرجة الأولى فقط للأجانب المقيمين في النرويج بدخول البلاد، ويسري هذا الإجراء مبدئيا حتى السابع من أبريل / نيسان.

يجب على المسافرين لأغراض ترفيهية الإقامة بفندق الحجر الصحي على أقل تقدير حتى الحصول على نتيجة سلبية لاختبار الكورونا الذي يتم إجراؤه ليس قبل مرور ثلاثة أيام من الوصول. البلدية غير ملزمة بتوفير الاختبار في اليوم الثالث، كما أن إجراءه في اليوم الثالث ليس حقا لمن يخضع للحجر الصحي.  

قالت وزيرة العدل والأمن العام، مونيكا ميلاند (حزب المحافظين)، "إننا نواجه وضعا صعبا فيما يخص معدلات العدوي. تزيد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا من خطر الإصابة بالعدوى في الخارج وتجعل من السهل نقل العدوى للآخرين عند العودة للوطن، ولذلك فنقوم الآن بتغيير اللائحة التشريعية بحيث يتعين على العائدين إلى النرويج من رحلات ترفيهية غير ضرورية قضاء مدة الحجر في فندق الحجر".

والسبب في هذه التعديلات هي توصيات مديرية الصحة النرويجية والمعهد الوطني للصحة العامة بتأخير دخول وانتشار السلالات الفيروسية المتحورة الأكثر عدوى قدر الإمكان. وهما يؤكدان أيضا على ضرورة استمرار العمل بقيود الدخول الصارمة عند السفر لأغراض ترفيهية. إن الهدف الرئيسي من فنادق الحجر هو ضمان تنفيذ فترة الحجر في مكان مناسب، وبالتالي تجنب انتشار العدوى القادمة من خارج البلاد. والأمر البالغ الأهمية في هذه الفترة هو أن ننجح في إيقاف دخول متغيرات الفيروس المتحورة القادمة من الخارج. يمنحنا نظام قضاء الحجر في فنادق الحجر سيطرة ورقابة أفضل للتأكد من أنه يتم الامتثال لمتطلبات الحجر الصحي عند دخول البلاد.

جرى منذ 23 فبراير / شباط 2021 استثناء الأشخاص المقيمين في النرويج أو من لديهم مسكن ثابت في البلاد من متطلبات الحجر الصحي في فندق الحجر. نقوم الآن بتعديل اللائحة التشريعية لكوفيد-19 ويتم فقط استثناء الأشخاص الذين قاموا برحلات ضرورية. وتعتبر رحلات العمل ضرورية عندما يؤكد صاحب العمل أن الغرض من السفر هو القيام بمهام عمل ضرورية.

وأضافت ميلاند "نحن نعلم أن هذه الإجراءات صارمة. سيُبدى البعض تعجبهم من عدم تمكنهم من قضاء الحجر في منزلهم. يفتقد الكثيرون أحبائهم وأسرهم المقيمين في الخارج، ولذلك كان من المهم للحكومة الإعلان عن هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وقد قامت رئيسة الوزراء بإبلاغ البرلمان بهذا الأمر في التاسع من مارس / آذار".

وستكون هناك بعض الاستثناءات لدواع اجتماعية قوية، مثل زيارة أطفالك القاصرين أو عند ولادة طفلك أو زيارة أحد أفراد الأسرة المقربين الذي يعاني من مرض خطير أو يحتضر أو للمشاركة في جنازة أحد أفراد الأسرة المقربين.

هذه التعديلات لا تُغير شيئا فيما يخص من هم الأشخاص الذين سيخضعون للحجر الصحي. ولا تزال مدة الحجر هي عشرة أيام ويمكن تقليلها إلى سبعة أيام بعد إجراء اختبار سلبي. كما لا يتم تغيير القواعد الأخرى الخاصة بنظام فندق الحجر. ولا تزال الحصة الذاتية التي يدفعها الفرد هي 500 كرون لليلة للفرد و250 كرون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة ويقيمون في نفس الغرفة مع الوالدين.

وتُمدد القيود المشددة الخاصة بدخول البلاد والتي فرضناها بتاريخ 29 يناير / كانون الثاني 2021 حتى إشعار آخر، وفي المرحلة الأولى حتى تاريخ 7 أبريل / نيسان. وسيتم العمل بقواعد دخول صارمة بعد تاريخ 7 أبريل / نيسان، غير أن الحكومة ستدرس خلال فترة ما قبل عيد الفصح ما إذا كان بالإمكان فتح المجال أمام دخول بعض الفئات بعد ذلك التاريخ.

ونُشير إلى البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الصحة وخدمات الرعاية في 12 مارس / آذار 2021 تحت عنوان "كيف يمكن قضاء عطلة عيد الفصح" (Slik kan påsken tilbringes).   

 

 

 

N°           33 – 2021

Date :   12.03.2021

Extension à un plus grand nombre de personnes de l’obligation de séjour en hôtel de quarantaine et prolongation des restrictions d’entrée

Les personnes ayant effectué un voyage d’agrément non nécessaire à l’étranger doivent aller dans un hôtel de quarantaine à leur retour en Norvège. En plus, les sévères restrictions d’entrée actuelles sont prolongées. Cela signifie que, pour l’essentiel, seuls les étrangers résidant en Norvège sont autorisés à venir dans le pays. Ces nouvelles règles sont, pour l’instant, applicables jusqu’au 7 avril.

Les personnes ayant effectué un voyage d’agrément doivent séjourner dans un hôtel de quarantaine au moins jusqu’à un résultat négatif au test effectué au plus tôt trois jours après leur arrivée. Les communes ne seront pas tenues de proposer un test, ou un droit à un test le troisième jour.

« Nous sommes dans une situation sanitaire difficile. Les nouveaux variants du virus augmentent le risque d’être infecté à l’étranger et de contaminer d’autres personnes au retour en Norvège. Nous modifions donc aujourd’hui la réglementation afin que les personnes qui reviennent en Norvège après un voyage d’agrément non nécessaire à l’étranger aient l’obligation d’effectuer la quarantaine dans un hôtel », a déclaré la ministre de la Justice et de la Sécurité publique Monica Mæland.

Ces modifications découlent des recommandations de la Direction norvégienne de la santé et de l’Institut norvégien de santé publique visant à ralentir autant que possible l’importation et la propagation des variants du virus. Ces organismes soulignent également la nécessité de maintenir les sévères restrictions d’entrée pour les personnes ayant effectué un voyage d’agrément. L’objectif principal de l’hôtel de quarantaine est d’assurer que la quarantaine s’effectue dans un lieu approprié et d’éviter ainsi la diffusion d’un virus importé. C’est surtout l’importation des variants du virus qu’il est maintenant primordial de réussir à stopper. La quarantaine en hôtel de quarantaine permet de mieux contrôler que les exigences relatives à la quarantaine d’arrivée sont bien respectées.

Depuis le 23 février 2021, les personnes domiciliées ou ayant leur résidence permanente en Norvège étaient exemptées de l’exigence d’hôtel de quarantaine. Aujourd’hui, le règlement sur le Covid-19 est modifié, et seules les personnes qui ont effectué un voyage nécessaire sont exemptées. Les déplacements professionnels sont jugés nécessaires si l’employeur confirme que le but du voyage est un travail nécessaire.

« Cette règle est sévère et le fait que la quarantaine ne puisse pas être effectuée à la maison suscitera un mécontentement. Beaucoup de gens étant privés de leurs proches et de leur famille à l’étranger, le gouvernement a jugé important d’annoncer ces règles le plus rapidement possible. La première ministre en a déjà informé le parlement le 9 mars dernier », a précisé Mme Mæland.

Des exemptions sont prévues en cas de motifs impérieux, comme rendre visite à des enfants mineurs, assister à la naissance de son propre enfant, rendre visite à un parent proche mourant ou gravement malade et assister aux obsèques d’un parent proche.

Les personnes concernées par une mise en quarantaine restent les mêmes après les modifications d’aujourd’hui. La quarantaine est toujours de dix jours et peut être réduite au bout de sept jours en cas de résultat négatif au test. Les autres règles relatives au système d’hôtel de quarantaine ne changent pas non plus. La quote-part à payer est toujours de 500 NOK par nuit pour les particuliers et de 250 NOK pour les enfants âgés de 10 à 18 ans hébergés dans la chambre des parents.

Le durcissement des restrictions d’entrée en vigueur depuis le 29 janvier 2021 est reconduit jusqu’à nouvel ordre, dans un premier temps jusqu’au 7 avril 2021 compris. Les règles d’entrée resteront strictes après le 7 avril, mais le gouvernement examinera avant Pâques s’il sera possible, à partir de cette date, d’autoriser l’entrée pour certaines catégories de personnes.

À lire également : le communiqué de presse du 12 mars 2021 du ministère de la Santé et des Soins concernant ses recommandations pour les vacances de Pâques.