Former Political adviser Odd Hoen-Sevje (Conservative Party)

Politisk rådgiver Odd Hoen-Sevje

Appointed: 12/05/2017
Left: 13/01/2019