O

Register of Persons "Norway's Governments since 1814"

Abbreviations


Odden, Anne (1966)
act state secr SMK 2006

Odegard, Jan Tore (1940-)
state secr FD 1971

Offenberg, Egil (1899-1975)
counc state FGD 1945

Oftedal, Lars (1877-1932)
counc state SOS 1921-1922, counc state HanD 1922-1923,
counc state SOS 1924-1926, counc state HanD 1928-1931

Oftedal, Sven (1905-1948)
counc state SOS 1945, counc state SOS 1945-1948

Oksvik, Olav Berntsen (1887-1958)
act counc state LD 1947-1948

Olav - later Olav V (1903-1991)
crown prince, temp reg 1945

Olav V (1903-1991)
king 1957-1991

Olli, Anne Karin (1964-)
stsekr KMD 2014-

Olsen, Arne Michael (1939-)
priv secr KAD 1973-1975

Olsen, Geir Straume (1964-)
pol adv LD 2002-2004, pol adv LMD 2004,
state secr KRD 2005

Olsen, Jan Henry Tungeland (1956-)
counc state FID 1992-1996

Olsen, Johan Ulrik (1885-1963)
counc state KAD 1948-1951, counc state KAD 1951-1955,
counc state KAD 1955-1958

Olsen, Kathrine Pernille - see Beite, Kathrine Pernille 

Olsen, Odd Rikard (1947-2012)
state secr ND 1989-1990

Olsen, Olaj Johan (1851-1920)
act counc state FIN 1888, counc state FIN 1888-1889,
counc state JD 1888counc state S 1896-1897,
counc state ID 1897-1898

Olsen, Per Gunnar (1950-)
priv secr SD 1989

Olsen, Reidar Engell (1933-)
state secr IndD 1973-1976, state secr IndD 1976-1978,
state secr IndD 1978-1979

Olsen, Sven (1922-2001)
state secr FID 1971-1972

Olsen, Trygve Jens Asbjørn (1921-1979)
counc state FID 1972-1973

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal (1844-1915)
counc state FD 1893-1894, counc state S 1894-1895,
counc state FD 1895, counc state FD 1895-1898,
counc state FD 1905-1907

Omholt, Anton Thorkildsen (1861-1925)
counc state FIN 1913-1920

Onarheim, Onar Selmer (1910-1988)
counc state FID 1963

Opsal, Kari-Anne - previously Larsen, Kari-Anne (1967-)
pol adv FKD 2005-2007, act state secr FKD 2006-2007

Opseth, Kjell Olav (1936-2017)
counc state SD 1990-1996, counc state KAD 1996-1997

Orheim, Karita Bekkemellem - see Bekkemellem, Karita

Orskaug, Erik (1956-)
state secr KOM 1992, state secr KAD 1993-1996,
state secr MD 1997

Oscar Joseph Franz - later Oscar I (1799-1859)
viceroy 1824, viceroy 1833

Oscar I (1799-1859)
king 1844-1859

Oscar II (1829-1907)
king 1872-1905

Osmundsen, Terje (1957-)
priv secr SMK 1981-1983, priv adv SMK 1983-1985

Ostling, Kjetil Andreas (1973-)
state secr BLD 2013

Ottervik, Rita (1966-)
pol adv SMK 1996-1997

Ottesen, Atle (1978-)
pol adv FD 2012-2013

Overvaag, Harald H. (1940-)
pers adv SOS 1981-1985, state secr SOS 1985-1986

Ovesen, Vidar (1966-)
state secr FIN 2000-2001

Oxholm, Svein Erik (1938-)
priv secr SOS 1976, priv adv SOS 1976-1977