Valglister og kandidater 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

På denne siden finner du oversikt over alle partier og grupper som stiller lister, inklusive kandidatnavn, i alle kommuner og fylkeskommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Oversikten bygger på data som er rapportert inn fra kommunene og fylkeskommunene via det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA).

Ved kommunestyrevalget stiller 58 189 personer til valg og ved fylkestingsvalget stiller 7 030 personer til valg. Totalt skal det velges 10 632 personer til landets kommunestyrer og 718 personer til landets fylkesting.

På landsbasis er det ved kommunestyrevalget 213 forskjellige partier og grupper som stiller lister, mens tallet er 20 for fylkestingsvalget.

Valglister og kandidater:

Kommunestyrevalget 2015

Filene det lenkes til er i pdf-format.

Fylkestingsvalget 2015

Filene det lenkes til er i pdf-format.

Rådatafiler

Alle lister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Filene er oppdatert den 01.07.2015.
[excel]  [odf]  
[csv-fil for kommunestyrevalget]
[csv-fil for fylkestingsvalget]
[csv-fil for valg til bydelsutvalg i Oslo]

På grunn av manglende krav til rapportering mellom kommunene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i valgadministrasjonssystemet EVA, fremkommer ikke kjønn på alle kandidater. Departementet har ikke mulighet til å framskaffe de manglende dataene.

SSB publiserer statistikk over kandidater, fordelt på kjønn og kommuner den 25. juni.

Lenke:

Go to the top