Norway Grants: Support for Green Innovation in Europe

Norway Grants finance programmes that contribute to increased competitiveness of green enterprises, including greening of existing industries in Europe.

Norway Grants finance programmes that contribute to increased competitiveness of green enterprises, including greening of existing industries in Europe.

Read more about our programmes.

Driver du business innen grønn innovasjon og næringsutvikling? Innovasjon Norge hjelper deg med rådgivning og finansiering av gode samarbeidsprosjekter i en rekke land som mottar EØS-midler.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge grønne prosjekter i Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania, Polen, Slovakia, Ungarn og Spania.

Det er avsatt 125 millioner euro til samarbeidsprosjekter i de aktuelle landene.

Det er kun bedrifter i mottakerlandene som kan søke midler. Dette innebærer at din bedrift må inngå en samarbeidsavtale med en bedrift i et av mottakerlandene for å kunne få støtte.

Det legges stor vekt på å engasjere norske partnere i prosjektene. Prosjekter der norsk partner deltar prioriteres.

Innovasjon Norges medarbeidere hjelper deg med rådgivning. Kontakt teamet i Innovasjon Norge for mer informasjon.

Les mer:

Go to the top