Tabell 11. Sysselsatte 16-74 �r i statlig forvaltning og statlig eide foretak. I alt og personer med innvandrer-bakgrunn (innvandrere og etterkommere). 4. kvartal 2006.

 

 

Sysselsatte

i alt

Personer

med

innvandrer

bakgrunn

i alt

Andel

med

innvandrer

bakgrunn

prosent

 

Menn med innvandrerbakgrunn

Kvinner med innvandrerbakgrunn

 

 

Ikke-

 

 

Ikke-

Sektor

I alt

Vestlig

Vestlig

I alt

Vestlig

vestlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

340012

22809

6,7

160042

4384

6321

179970

5823

6281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Statlig forvaltning

252827

17767

7

103077

3239

4071

149750

5165

5292

 herav helseforetak

102982

9163

8,9

22327

1250

1797

80655

3004

3112

150,190 NB og Statlige l�ne�inst.

1847

89

4,8

915

20

21

932

14

34

610 Statlig forretningsdrift

3934

213

5,4

1804

29

45

2130

44

95

630 Statlig eide foretak

80486

4720

5,9

53559

1089

2177

26927

596

858

 herav heleid:

36773

2275

6,2

21960

276

1242

14813

249

508

635 Statsforetak

918

20

2,2

687

7

7

231

4

2

Heleide - v�r def.

139755

11438

8,2

44287

1526

3039

95468

3253

3620

 

 

Tabell i Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen � styrket innsats 2008. M�l for inkludering. Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007-2008) � Statsbudsjettet 2008. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2007.