Forsinkelsesrente
    Dag Måned år  
  Forfallsdato  
  Betalingsdato
  Opprinnelig beløp ved forfall     
 
 
     
 
Beregner forsinkelsesrente
Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tillagt minst åtte prosentpoeng (les om dette her).

Gjeldende rentesats er 9,5%. Forskrift med fastsettelse av rentesats finnes også på Lovdata. Velg ”forskrifter” og søk på ”forsinket betaling”.

Denne kalkulatoren beregner hvor mye forsinkelsesrenten for et gitt beløp utgjør i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente. Dersom forsinkelsesrenten i fremtiden endres, vil det bli tilsvarende endringer i det beregnede beløpet.

Formålet med denne kalkulatoren er kun å gi veiledning. Finansdepartementet har ikke ansvar for eventuelle feil ved beregningene.