Landsoversikt - Stortingsvalget

Departementet gjør oppmerksom på følgende:
Alle stemmetall for stortingsvalget er nå endelige.

Alle kommuner har talt opp sine stemmer. Fylkeskommunene har kontrollert og innrapportert korrigeringer samt antall blanke og forkastede stemmer.

Kåring av utjevningsmandatene ble foretatt av riksvalgstyret 24. september. Endelig godkjenning av valget gjøres av Stortinget.


Stortingsprognose   Fylkesoversikt

Antall
stemme-
berettigede
Antall fremmøtteFremmøte-
prosent
Antall blanke stemmerAntall forkastede stemmesedlerStatus for innrapporteringen
3530785269646876,4%116842048100% opptalt

Siste registrering: 08.10.2009 13:32:44

Forklaring til listeforkortelser   Forklaring til tabellen
  Prognose
Liste Opptalte stemmer %-vis fordeling %-vis endring
F-07
%-vis endring
S-05
%-vis fordeling Antall
mandater
Endring
S-05
Herav utj.
mandater
A94904935,4+4,6+2,735,464+30
SV1663616,2-0,3-2,66,211-45
R362191,3-0,7+0,11,30 0
SP1650066,2-1,7-0,36,211 2
KRF1487485,5-1,2-1,25,510-16
V1041443,9-1,7-2,03,92-80
H46245817,2-1,5+3,117,230+73
FRP61471722,9+4,4+0,922,941+33
DEM22850,1-0,20,00,10 0
DLF3500,00,00,00,00 0
KSP49360,20,00,00,20 0
KYST53410,2-0,2-0,60,20 0
MDG92860,3-0,2+0,20,30 0
NKP6970,00,00,00,00 0
PP119000,4-0,60,00,40 0
SFP1400,00,00,00,00 0
TPF640,00,00,00,00 0
ABORT1780,00,00,00,00 0
ES1030,00,00,00,00 0
NPAT1830,00,00,00,00 0
NRA540,00,00,00,00 0
SALL2410,00,00,00,00 0
SAMT2640,00,00,00,00 0
VIGRID1790,00,00,00,00 0
Andre00,0-0,6-0,20,00 0
Total 2682903  Sum:169 19


Forklaring til fargekoder:

Ingen rapporter er mottattKun forhåndsstemmer opptaltEt lite antall stemmer gjenstår100% opptaltValg

Finn resultater

Velg fylke:

Velg kommune:


Søk fylke/kommune/krets: