Resultater for Luster i Sogn og Fjordane

Kommunestyrevalget     

Siste registrering: 15.09.2011 12:57:59

Resultater for Sogn og Fjordane 
Antall
stemme-
berettigede
Fremmøte-
prosent
Antall blanke stemmerAntall forkastede stemmesedlerStatus
396873,6%81100% opptalt

Liste Opptelling  Endring fra siste
kommunestyrevalg
Endring fra siste
stortingsvalg
Kommunestyre-
mandater
Opptalte
stemmer
%-vis
fordeling
Antall stemmer %-vis Antall stemmer %-vis Antall Endring
A91731,6+58-1,3-120-4,98-2
SV632,2-30-1,4-44-1,60-1
SP84229,0+226+5,4+1-0,67 
KRF2016,9-194-8,2-69-2,62-2
V1976,8+63+1,7+148+5,12 
H33111,4+128+3,6+152+5,13+1
FRP34912,0+40+0,2+4-0,13 
ANDRE00,0 0,0  0 
Sum290073,1+291+3,0+60-3,72529


Kommunestyret er redusert med 4 representanter, fra 29 til 25

Dette betyr at mandatprognosene ikke er sammenlignbare med forrige valg for denne kommunen.


Det ble gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i denne kommunen. Stemmene fra 16/17-åringene er inkludert i det ordinære opptellingsresultatet og blir ikke vist eller opptalt separat.

Tabellen under viser frammøtet ved kommunestyrevalget fordelt på 16/17-åringer og velgere med ordinær stemmerett, samt det totale frammøtet.

Velgergruppe Antall
stemmeberettigede
Antall kryss i mantall (frammøte) Fremmøte-
prosent

16/17 åringer

146

120

82,2%

Ordinær stemmerett

3822

2800

73,3%

Totalt

3968

2920

73,6%


Forklaring til fargekoder:

Ingen rapporter er mottattKun forhåndsstemmer opptaltEt lite antall stemmer gjenstår100% opptalt
Valg

Finn resultater

Velg fylke:

Velg kommune:


Søk fylke/kommune/krets: