Resultater for Hof i Vestfold

Kommunestyrevalget   

Siste registrering: 15.09.2011 15:03:33

Resultater for Vestfold 
Antall
stemme-
berettigede
Fremmøte-
prosent
Antall blanke stemmerAntall forkastede stemmesedlerStatus
235066,8%241100% opptalt

Liste Opptelling  Endring fra siste
kommunestyrevalg
Endring fra siste
stortingsvalg
Kommunestyre-
mandater
Opptalte
stemmer
%-vis
fordeling
Antall stemmer %-vis Antall stemmer %-vis Antall Endring
A33821,9-39-3,1-298-14,14 
SV523,4-85-5,7-48-2,30-2
SP36823,9+73+4,3+145+11,24+1
V533,4+53+3,4+6+0,80 
H73047,4+63+3,1+459+32,09+1
ANDRE00,0-32-2,1  0 
Sum154165,6+33+1,2-224-12,21717Forklaring til fargekoder:

Ingen rapporter er mottattKun forhåndsstemmer opptaltEt lite antall stemmer gjenstår100% opptalt
Valg

Finn resultater

Velg fylke:

Velg kommune:


Søk fylke/kommune/krets: