22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Bakgrunnsnotater

Bakgrunnsmateriale

Kommisjonen og sekretariatet er i dialog med en rekke eksterne eksperter som et ledd i sin undersøkelse og utredning. De følgende notatene er utarbeidet av eksterne eksperter etter ønske fra kommisjonen. Notatene er ikke i seg selv et resultat av kommisjonens eller sekretariatets arbeid og bør ikke på noen måte oppfattes som offisielle eller uoffisielle observasjoner,meninger, eller anbefalinger fra kommisjonen. Alle observasjoner, meninger og anbefalinger fremsatt i disse notatene er utelukkende forfatternes.

Til bakgrunnsnotater