22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

rapport

Rapport

22. juli-kommisjonens endelige rapport publiseres mandag 13. august 2012

Mandat

Mandat

Mandat for uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

hender

Rapportfremleggelse

22. juli-kommisjonens rapport blir overlevert statsminister Jens Stoltenberg og presentert mandag 13. august