22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Nyhetsarkiv

Pressemelding: 22. juli-kommisjonen rapport, 13. august 2012

22. juli kommisjonen presenterte i dag sin rapport om myndighetenes og samfunnets håndtering av terroranslagene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Rapporten, som er på 500 sider, gjennomgår i detalj hva som faktisk skjedde den 22. juli, og drøfter de bakenforliggende årsakene. Kommisjonen konkluderer med seks hovedfunn og kommer med 31 enstemmige anbefalinger til hva myndighetene bør gjøre for at Norge skal være bedre rustet mot nye angrep.

Les mer

Spørreundersøkelse blant berørte og etterlatte etter Utøya, fornærmede og etterlatte i Regjeringskvartalet

22. juli-kommisjonen inviterer berørte og etterlatte etter hendelsene på Utøya,fornærmede og etterlatte i Regjeringskvartalet, til å delta i en elektronisk undersøkelse og å gi sine synspunkter på sentrale spørsmål for kommisjonen. Invitasjon har blitt sendt i vanlig brevpost. Fristen for å gi ditt innspill var til 1. mars 2012. Spørreundersøkelsen er nå avsluttet.

Les mer