22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Om kommisjonen

Gruppebilde tatt på Lysebu før kommisjonens andre møte 8.9.2011 - Cropped
F.v: Guro Hjeltnes, Torgeir Hagen, Laila Bokhari, Karin Straume, Einar Enger, Alexandra Bech Gjørv, Linda M. Paulsen, Stefan Gerkman, Ragnar L. Auglend og Hanne Bech Hansen

Kommisjonen skal være uavhengig av regjeringen og Statsministerens kontor. Den skal avslutte sitt arbeid 13. august 2012 og avgi rapport til statsministeren. Kommisjonen står fritt til å innhente den eksterne kompetanse som er nødvendig for utvalgets arbeid, og til å utpeke sitt eget sekretariat. Det har vært lagt vekt på å sette sammen en kommisjon med ulik faglig ekspertise.

22. juli-kommisjonen og behandling av personopplysninger