22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Medlemmer

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort. Tidligere direktør i Statoil og i Norsk Hydro. Tidligere nestleder i NRKs styre og tidligere styremedlem i Schibsted, Norske Skog og stiftelsen Sintef. 

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1990. Har studert ved University of Oxford i England og Suffolk University Law School i Boston (USA). Tok New York State Bar Exam i 1994.

Hanne Bech Hansen

Hanne Bech Hansen

Politidirektør ved Københavns Politi 1995-2009.

Tidligere også politimester for Politiets efterretningstjeneste (PET), og statsadvokat for København, Frederiksberg og Tårnby. Deltok i 1998 i kommisjonen som utredet det danske politiets framtidige organisering. Medlem av Udvalget om behandling af klager over politiet, som avga en betenkning i 2009.

Ble i 1989 utnevnt til ridder av Dannebrogsordenen, og i 2005 utnevnt til kommandør av 1. grad i Dannebrogsordenen. Hun er også tildelt Den kongelige norske fortjenstorden (Ridder av 1. klasse) i 1991, og flere andre utenlandske ordener.

Ragnar Line Auglend

Ragnar Line Auglend

Forsker ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Har tidligere vært politimester i Hordaland politidistrikt, sjef for Politihøgskolen, politimester i Sarpsborg politidistrikt , dommer i Sarpsborg by-/tingrett, avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Politiavdelingen, dommer i Oslo byrett, kriminalsjef ved Bergen politimesterembete og politiinspektør ved Politiskolen.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har gjennomgått totalforsvarskurset ved Forsvarets Høgskole. Har vært stipendiat, foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Har utarbeidet utkast til ny politiinstruks og ny politilov. Er medforfatter av boken "Politirett".

Torgeir Hagen

Torgeir Hagen

Generalløytnant, og sjef for Etterretningstjenesten 2002 - 2010.

Hagen var stabssjef for Hærstaben i Forsvarets overkommando 1998-2002, og har også ledet Forsvarets omstillingsprogram ARGUS.

Einar Skaarseth Enger

Einar Skaarseth Enger

Nylig avgått konsernsjef i NSB, en stilling han hadde siden 2001. Ledet Tine i 6 år. Styreleder blant annet i Felleskjøpet Agri, Norske Felleskjøp, Agrol, Cargonet og Optimo Prosjekt. Styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke, Tun Media og medlem i Omsetningsrådet. Tidligere styreleder i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Nettbuss, Rom Eiendom og Flytoget.

Utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole på Ås (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap) og Handelshøyskolen BI.

Karin Straume

Karin Straume

Fylkeslege i Finnmark. Medisinsk embetseksamen fra 1977. Spesialist i allmennmedisin fra 1989 og i samfunnsmedisin fra 2003.

Har jobbet som allmennlege, og var bl.a. leder av APLFs (Allmennlegeforeningens) fagutvalg. Tidligere medlem i Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten. Har arbeidet med distriktsmedisin, bl.a. med rekruttering av leger til Finnmark og i WHO's ekspertpanel.

Guri Hjeltnes

Guri Hjeltnes

Skribent og historiker, direktør ved HL-senteret (senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), professor i journalistikk, prorektor ved Handelshøyskolen BI i årene 2008-2010. Medlem i Medieansvarsutvalget (som leverte sin NOU kalt "Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag" i juni 2011), tidligere også medlem i Brurås-utvalget som gransket medienes dekning av den såkalte Tønne-saken.

Stefan Gerkman

Stefan Gerkman

Politioverinspektør med politioperativ erfaring. Kommer fra innenriksdepartementet i Finland.

Stefan Gerkman har arbeidet i politiet siden 1980. Han har erfaring fra ordenspolitiet, kriminalpolitiet og administrativ ledelse. Siden 1997 har han arbeidet i innenriksdepartementets politiavdeling med ansvar for nasjonale og internasjonale saker. Siden 2010 har Gerkman jobbet med spørsmål rundt politiets strategiske planer. Gerkman har utdannelse fra universitet og politistudier.

Laila Bokhari

Laila Bokhari

Utdannet statsviter og forsker med terrorisme og terrorhandlinger som spesialområde. Tidligere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Har jobbet i FNs Sikkerhetsråds al-Qaida/Taliban monitoreringsteam (1267-komiteen) og sittet i Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg. 

Bokhari har norsk mor og pakistansk far, og har bodd i Norge, Pakistan og England. 

Linda Motrøen Paulsen

Linda Motrøen Paulsen

Avdelingsleder på videregående skole i Harstad. Visepresident i Norges Røde Kors frem til oktober 2011.

Utdannet lektor, med master i fysikk ved NTNU i Trondheim, og har også studert kommunaløkonomi og ledelse.