22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Kommisjonens sekretariat

Kommisjonen har hatt et eget sekretariat som har arbeidet fulltid i perioden

Sekreteriatet 2
Fra venstre: Marianne Aasland Gisholt, Olav Njølstad, Åsne Julsrud, Kristin Rande, Unni Lundby Fossen, Geir Ivar Tungesvik, Bjørn Otto Sverdrup, Tor Erik Heggøy, Ida Skirstad Pollen. Foto: Christopher Olssøn
  • Bjørn Otto Sverdrup (sekretariatsleder), statsviter og direktør i Statoil
  • Olav Njølstad, professor i historie ved Universitet i Oslo
  • Ida Skirstad Pollen, advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo
  • Åsne Julsrud, tingrettsdommer i Drammen tingrett
  • Tor Erik Heggøy, partner i Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg, og tidligere politibetjent i Oslo politidistrikt
  • Kristin Rande, ph.d. i sosialantropologi og seniorrådgiver i Etterretningstjenesten
  • Marianne Aasland Gisholt, rettsfullmektig i Trygderetten
  • Geir Ivar Tungesvik, historiker og underdirektør i Riksarkivet
  • Unni Lundby Fossen, advokatassistent i Advokatfirmaet Hjort 

Tidligere statsadvokat og lagdommer Walter Wangberg, geoanalytiker Ervin Oosterhoff og analytiker John Martin Dervå har vært knyttet til sekretariatet i kortere perioder for spesielle oppdrag. 

Christopher Olssøn har vært engasjert i en periode som fotoredaktør.