22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Rapport

rapport

Her publiseres kommisjonens endelige rapport mandag 13. august 2012.

Rapporten publiseres i sin helhet som en nedlastbar pdf-fil og i flere mindre nedlastbare pdf’er inndelt etter kapittel.   

Rapporten publiseres også på http://www.regjeringen.no/id/nou201220120014000dddepis

Bildebruk

Bruk av fotografisk materiale fra rapporten må avklares med kommisjonens fotoredaktør Christopher Olssøn. Samtlige bilder er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven).

Kontakt: christopher@littleimagebank.com eller 98820006.

 1. Hele rapporten

 2. Oversendelsesbrev

 3. In Memoriam

 4. Kapitler

  • Kapittel 1 – Innledning med konklusjoner

  • Kapittel 2 – Terrorangrepene 22 juli 2011

  • Kapittel 3 – Om kommisjonen

  • Kapittel 4 – Trusselbildet i Norge - læring fra tidligere angrep

  • Kapittel 5 – Ansvar og organisering

  • Kapittel 6 – Politiaksjonen i Oslo

  • Kapittel 7 – Politiaksjonen Utøya

  • Kapittel 8 – Varsling, samhandlig og mobilisering i Politiet

  • Kapittel 9 – Helse og redning

  • Kapittel 10 – Krisehåndteringen i regjeringsapparatet, Forsvaret og PST

  • Kapittel 11 – De berørtes synspunkter

  • Kapittel 12 – Helikopter og beredskap

  • Kapittel 13 – Nødnett

  • Kapittel 14 – Ledelse og styring av politiets ressurser

  • Kapittel 15 – Gjerningsmannens forberedelser

  • Kapittel 16 – PSTs arbeid med å avdekke og avverge terrorisme

  • Kapittel 17 – Våpen og kjemikalier

  • Kapittel 18 – Sikring av regjeringskvartalet

  • Kapittel 19 – Kommisjonens avsluttende observasjoner og anbefalinger

 5. Vedlegg

  • Vedlegg 1

  • Vedlegg 2

  • Vedlegg 3

  • Vedlegg 4

  • Vedlegg 5

  • Vedlegg 6