22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Spørreundersøkelser

Her publiseres 22. juli-kommisjonens spørreundersøkelser 13. august 2012 kl. 13.00

  1. Spørreundersøkelse for departementsansatte

  2. Spørreundersøkelse for etterlatte Regjeringskvartalet

  3. Spørreundersøkelse for etterlatte Utøya

  4. Spørreundersøkelse for frivillige Utøya

  5. Spørreundersøkelse for overlevende Utøya

  6. Spørreundersøkelse for pårørende Utøya

  7. Spørreundersøkelse for fornærmede skadde Regjeringskvartalet