22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Rapportfremleggelse

På disse sidene publiseres alt relevant materiale i forbindelse med 22. juli-kommisjonens fremleggelse av sin endelige rapport, mandag 13. august 2012, kl. 13.00.

Bildebruk

Bruk av fotografisk materiale fra rapporten må avklares med kommisjonens fotoredaktør Christopher Olssøn. Samtlige bilder er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven).

Kontakt: christopher@littleimagebank.com eller 98820006.