22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Innsynsbegjæringer

Arkivet etter 22. juli-kommisjonen er avlevert til Riksarkivaren.

Dette betyr at Riksarkivet tar over råderetten og bevaringspliktene knyttet til avsluttede offentlige arkiv. Riksarkivet vil dermed ha ansvaret for å vurdere offentlighet rundt innsyn i arkivmaterialet, sammen med oppdragsgiver.

Riksarkivaren har opplyst at de vil ha papirdelen av arkivet ferdig ordnet til 16. august.