22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Publiseringer

Rapporten

22. juli-kommisjonens rapport legges ut i html på www.regjeringen.no, 13. august kl. 13.00: http://www.regjeringen.no/id/nou201220120014000dddepis

Her legges det også ut en lenke til rapporten i iBook-format.

22. juli-kommisjonens rapport i nedlastbare PDF-filer – se Rapport

Annet

22. juli-kommisjonens spørreundersøkelser – se Rapport

Bildebruk

Bruk av fotografisk materiale fra rapporten må avklares med kommisjonens fotoredaktør Christopher Olssøn. Samtlige bilder er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven).

Kontakt: christopher@littleimagebank.com eller 98820006.

  1. Pressemelding – 22.juli-kommisjonens rapport

  2. Presentasjon av 22. juli-kommisjonens rapport