22. juli-kommisjonen-logo 22. juli-kommisjonen

Uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011

Kommisjonens sekretariatsleder utnevnt

Bjørn Otto Sverdrup (43) er i dag ansatt som sekretariatsleder for 22. juli-kommisjonen. Sverdrup er statsviter og kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør og del av ledelsen for Statoils internasjonale virksomhet.

- Pågangen til kommisjonen er stor og det har vært viktig for oss å få på plass en leder av sekretariatet som kan organisere et meget omfattende og tverrfaglig arbeid med tilstrekkelig grundighet, kvalitet og tempo i leveransene, sier leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv.

Bjørn Otto Sverdrup ble ansatt etter en ansettelsesprosess der et utvalg kvalifiserte kandidater ble vurdert og intervjuet av enkelte av Kommisjonens medlemmer. Sverdrups uavhengighet, ledererfaring og brede bakgrunn fra akademiske miljøer, organisasjonsliv og det private næringsliv var viktige kriterier i ansettelsen.

Sverdrup har hovedfag i statsvitenskap og historie mellomfag. Han har mange års erfaring fra ledelse, beredskap og krisehåndtering fra Hydro og som en del av toppledelsen i Statoils norske sokkelvirksomhet. Han har tidligere erfaring fra NHO og som stipendiat ved Universitetet i Oslo (Arena-programmet).

- Dette er en omfattende og krevende oppgave av vesentlig samfunnsmessig betydning som jeg med stor grad av ydmykhet har valgt å takke ja til, sier Sverdrup.

Mer om Bjørn Otto Sverdrup:

Sverdrup er født i Kristiansund og sønn av avdøde stortingsrepresentant Ingvard Sverdrup (H) og Brita Sverdrup. Han er gift med siviløkonom Inger Heiberg som er ansatt i en administrativ stilling ved Oslo universitetssykehus. Sverdrups tvillingbror, Ulf Sverdrup, leder sekretariatet for Europa-utredningen i UD og er påtroppende leder av NUPI. Hans søster, Liv Astrid Sverdrup, er i ledelsen ved Nobel-senteret i Oslo.

Sverdrup er tidligere kollega av Alexandra Bech Gjørv i Statoil og Hydro. Han er, via sin kone, i omgangskrets med Gjørv. Sverdrup er innvilget permisjon fra Statoil under perioden som sekretariatsleder for 22. juli-kommisjonen.