Kalender

Avgrens

Person

Tidsrom

26.04.2015

 • Høgre sitt landsmøte

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Sted: Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen

  Statsministeren deltek på Høgre sitt landsmøte.

  Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886.

 • Deltar på Høyres landsmøte

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Hans Gaarders veg 15, Gardermoen i Akershus

  Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Høyres landsmøte.

 • Statssekretær Brattskar deltek på Høgres landsmøte

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Sted: Gardermoen (Clarion Hotel Oslo Airport)

  Statssekretær Hans Brattskar deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen 468 11 754.

 • Statssekretær Pedersen er på Høgres landsmøte

  Bård Glad Pedersen Utanriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen 468 11 754.

27.04.2015

 • Kulturminister Widvey til stades på Kildenkonferansen

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

  Kulturminister Thorhild Widvey er til stades på Kildenkonferansen måndag og tirsdag.

   

   

 • Deltar på Nordisk ministerråd i København

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: København, Danmark

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Nordisk ministerråd for Nærings-, energi- og regionalpolitikk.

  Drøfter bærekraftige byer i Norden (pressemelding 24.04.2015)

  Omtale av Nordisk ministerråd, Nærings-, energi- og regionalpolitikk

 • Samferdselsministeren - kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen.

  Mer

 • Nordisk ministerråd København

  Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsdepartementet

  Sted: København

  Statsråden deltar på Nordisk ministerråd i København.

  Statsråden deltar på Nordisk ministerråd i København

 • Mæland til Kristiansand

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren skal møte Næringsforeningen i Kristiansandregionen, delta på Kildenkonferansen hvor hun holder åpningsapell.

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av ein rapport om utdanning

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Regjeringskvartalets plenumssal, R5

  Utanriksministeren deltek på lanseringa av Global Monitoring Report om utdanning for utvikling.

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Sted: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren deltar på Nordisk Miljøministermøte i København

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

 • Statssekretær Brattskar møter representantar frå kvinnegrupper om kvinner og utvikling

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo (UD)

  Statssekretær Hans Brattskar møter representantar frå kvinnegruppene til Høgre, KrF, Frp og Venstre om kvinner og utvikling.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Brattskar møter FNs spesialutsending for Sahel-regionen

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo (UD)

  Statssekretær Brattskar møter FNs spesialutsending for Sahel-regionen, Hiroute Guebre Sellassie.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter Romania sin utanriksminister

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende møter Romania sin utanriksminister, Bogdan Aurescu. Stad: Oslo

  Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

 • tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Politihuset på Grønland

  Statsrådene Listhaug og Anundsen er til stede når Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presenterer en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet.

  Statsrådene Listhaug og Anundsen er til stede når Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presenterer en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet.

 • Tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet

  Sylvi Listhaug Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Politihuset, Grønland i Oslo, Presserommet 1. etg

  Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presenterer en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet. 

 • Utanriksministeren møter FN-utsending

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende møter FNs spesialutsending for Sahel-regionen, Hiroute Guebre Sellassie. Stad: Oslo (UD)

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren deltar på Ciceros 25-årsjubileum

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

28.04.2015

 • Fiskeriministeren til Bodø

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Elisabeth Aspaker deltar på KS Nords felles fylkesmøte i Bodø. Hun skal blant annet holde innlegg om hvordan Norge og spesielt Nord-Norge skal utvikle Norges posisjon som sjømatnasjon.

 • Samferdselsministeren - kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen.

  Mer

 • Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Tønsberg

  Justis- og beredskapsministeren innleder på Norsk Øko-Forum sin årskonferanse.

  Justis- og beredskapsministeren innleder på Norsk Øko-Forum sin årskonferanse.

 • Møte i Europautvalet i Stortinget

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen deltek i møte i Europautvalet i Stortinget.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Sted: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Brattskar møter Mohamed Bihi Yonis

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo (UD)

  Statssekretær Hans Brattskar møter Mohamed Bihi Yonis frå Somaliland.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Rundbordsmøte med dei tre store paraplyorganisasjonane for personar med nedsett funksjonsevne (FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede)

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Tema: den nye kommunereformen og tilbod til personar med nedsatt funksjonsevne.

 • Mottar besøk av Sveriges civilminister

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar besøk av Sveriges civilminister i Finansdepartementet Ardalan Shekarabi. Tema for møtet er modernisering av offentlig sektor.

 • Statssekretær Brattskar held innlegg på årsmøtet til 'Initiativ for etisk handel'

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo (Håndverkeren)

  Statssekretær Hans Brattskar held eit innlegg på årsmøtet til 'Initiativ for etisk handel'.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - KS-møte i Bodø

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren deltar på KS-møte i Bodø.

 • Kulturminister Widvey til stades på UD sitt kulturutsendingsmøte

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Akershus Slott

29.04.2015

 • Fullskalaøvinga «HarbourEx 15»

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen deltek under fullskalaøvinga «HarbourEx 15» i regi av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

  Øvinga er delvis finansiert ved hjelp av EU-midlar, og statsråden deltek for å sjå resultatet av dette samarbeidet. Helgesen møter óg kommissær Christos Stylianides frå Europakommisjonen, kommissær for humanitær bistand og krisehandtering, som er i Oslo i samband med øvinga.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Statssekretær Pedersen deltek på konferanse om ikkje-spreiing av atomvåpen

  Bård Glad Pedersen Utanriksdepartementet

  Sted: New York, USA

  Statssekretær Bård Glad Pedersen deltek på Tilsynkonferansen for Avtalen om ikkje-spreiing av atomvåpen (Non-Proliferation Treaty, NPT) i FN.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren innleier om flyktningsituasjonen i Middelhavet

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Rederiforbundet, Rådhusgt. 25, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende innleier på eit frukostseminar om flyktningsituasjonen i Middelhavet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Sted: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter EU sin kommissær for humanitære spørsmål

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende møter EU sin kommissær for humanitære spørsmål, Christos Stylianides. Stad: Oslo (Parkveien)

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

30.04.2015

 • Møter i Brussel

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen er i Brussel for å møte visepresident Kristalina Georgieva i Europakommisjonen.

  Georgieva er kommissær med ansvar for budsjett og personalressursar. Statsråden deltek óg på eit regionalmøte for dei norske ambassadørane i Europa.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Dugnad for norsk reiseliv

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren starter dugnad for norsk reiseliv. Hun reiser på turne for å få innspill til hvordan vi kan få flere turister til Norge. Den landsdekkende turneen starter på Beitostølen 30. april. 

 • Klima- og miljøministeren besøker Stavanger

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

  Statsråden starter med frokostmøte om bymiljø i Stavanger Konserthus. Deretter besøker hun blant annet kulturlandskapet Store Marøy, hun åpner fabrikk for organisk fullgjødsel, og får presentasjon av prosjektet Smart City.

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Sted: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - deltar på Transport- og logistikkforum

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på Transport- og logistikkforum.

 • Møte i EØS-komiteen

  Utenriksdepartementet

  Sted: Brussel

  EØS-komiteen har møte i Brussel onsdag 30. april 2015.

  Informasjon i forkant av møtet legges ut på denne siden.

 • Innleder om kommunereform for Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Storgaten 1-7, Molde

  Sted: Quality hotel Alexandra

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereformen på Tenketanken hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

  Omtale og program

 • Kulturminister Widvey besøkjer Ramme Gaard

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Hvitsten

 • Til stede under stortingsbehandling

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren er til stede når Stortinget behandler to innstillinger fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

  Innstilling vedrørende lengeværende asylbarn og innstilling vedrørende praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt.

 • Samferdselsministeren - kontaktforum for universell utforming

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - kontaktforum for universell utforming.

 • Eriksson til NM for ungdomsbedrifter

  Robert Eriksson Arbeids- og sosialdepartementet

  Sted: Lillestrøm, Norges varemesse

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er til stede under NM for ungdomsbedrifter 2015. 

 • Samferdselsministeren - møte med Pendleralliansen

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - møte med Pendleralliansen.

 • Utanriksministeren deltek på høyringa om sal av marinefartøy

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget, Høringssal 1, Akersgt. 18

  Utanriksminister Børge Brende deltek på høyringa i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om vidaresal av marinefarty.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

01.05.2015

 • Utanriksministeren vitjar Nederland

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Haag

  Utanriksminister Børge Brende vitjar Nederland for bilaterale samtalar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Sted: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Vis flere hendelser