Historisk arkiv

Regjeringens lansering av Innlandsutvalget

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum deltart på Regjeringens lansering av Innlandsutvalget.