Kontakt Arbeids- og sosialdepartementet

Kontaktinformasjon til Arbeids- og sosialdepartementet

Besøksadresser

Arbeids- og sosialdepartementet sitter i midlertidige lokaler på følgende adresser:

Akersgata 59 (R5) 

  • Politisk og administrativ ledelse

Akersgata 44 (Y-blokka)

  • Presse- og kommunikasjonsseksjonen 
  • Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
  • Administrasjons- og utviklingsavdelingen

Møllergata 37

  • Arbeidsmarkedsavdelingen
  • Budsjett- og økonomiavdelingen 
  • Pensjonsavdelingen 
  • Velferdspolitisk avdeling

Varelevering/budlevering

Varemottak
Akersgata 59, innkjøring Munchs gt.
0180 Oslo

Postadresse

Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

Telefon

Sentralbord 22 24 90 90

Pressehenvendelser

Telefon: 916 73 519

E-post: presse@asd.dep.no

Pressekontakter

Arbeids- og sosialministeren

Arbeids- og sosialministeren

E-post: postmottak@asd.dep.no

E-post

postmottak@asd.dep.no

Ansatte i ASD: Depkatalog

E-post til ansatte:

fornavn.etternavn@asd.dep.no eller initialer@asd.dep.no

For personer med flere fornavn og/eller etternavn, er regelen slik:
Fornavn1-fornavn2.etternavn1-etternavn2@asd.dep.no

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

Regelverk for e-post til Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova 19. mai 2006 nr. 16. Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient, er alltid taushetsbelagte.

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.