Kontakt Nærings- og fiskeridepartementet

Besøksadresse:
Kongens gate 8
Grubbegata 1

Postadresse:
Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Telefon  og faks
Sentralbord 2224 9090

E-post til ansatte:
fornavn.etternavn@nfd.dep.no

Regelen for  e-postadressene er slik:

Fornavn1-fornavn2.etternavn1-etternavn2@nfd.dep.no

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

E-post:
E-post til Nærings- og fiskeridepartementet
Pressekontakter
Ansatte i NFD: Depkatalog