Statoil

Statoil er et integrert olje- og gasselskap med betydelig internasjonal virksomhet, og er et resultat av sammenslåingen av Statoil og olje- og gassaktiviteten til Norsk Hydro 1. oktober 2007.

Statoil er et integrert olje- og gasselskap med betydelig internasjonal virksomhet, og er et resultat av sammenslåingen av Statoil og olje- og gassaktiviteten til Norsk Hydro 1. oktober 2007.

Selskapet er representert i rundt 35 land, har hovedkontor i Stavanger og omtrent 23 000 ansatte.

Selskapet er en ledende operatør for olje og gassutvinning på dypt vann, og en av verdens største selgere av råolje. Statoil er også en betydelig leverandør av naturgass til det europeiske markedet.

Statoil-aksjen er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange. Staten eier 67 % av aksjene i selskapet.

Nettside: http://www.statoil.com/no/Pages/default.aspx