Tilknyttede virksomheter

 • Avinor AS

  Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for reisende og flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg.

  Nettside: http://www.avinor.no/

 • Baneservice AS

  Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

  Nettside: http://www.baneservice.no/

 • NSB AS

  NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

  Nettside: http://www.nsbkonsernet.no/

 • Posten Norge AS

  Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

  Nettside: http://www.postennorge.no/