Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten har ansvar for praktisk tilrettelegging og strategisk utforming av politisk ledelses kontakt med media, og et overordnet ansvar for utenrikstjenestens kommunikasjonspolitikk (ekstern og intern kommunikasjon), nettsidene (Regjeringen.no, Europaportalen, UDIntra), og krisekommunikasjon. Kommunikasjonsenheten samarbeider nært med utenriksministerens sekretariatet, avdelingene hjemme og ambassadene ute, og inngår i UDs kriseberedskap.

Kontakt


Telefon: 23 95 00 02
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,