Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse. I Norge blir de fleste beslutningene i den utøvende makt tatt av den enkelte statsråd som ansvarlig for sitt departement. Ikke sjelden vil sakene først bli drøftet i regjeringskonferanse under statsministerens ledelse. De beslutningene som en statsråd ikke har fullmakt til å fatte selv, blir formelt tatt av Statsrådet - det vil si av regjeringen samlet som Kongens råd. Alle slike saker blir først drøftet i regjeringskonferanse.

Statsråd

Statsrådsmøte holdes normalt fredag kl. 11.00 i Statsrådssalen på Det kongelige slott i Oslo. Sakene er på forhånd politisk gjennomdrøftet i regjeringen, senest i forberedende statsråd under regjeringskonferansen dagen før. Det forekommer derfor ikke drøftelser i statsrådsmøtene, men Kongen kan stille spørsmål ved sakene.

Regjeringskonferanse

Regjeringen møtes normalt en gang i uken til regjeringskonferanse på Statsministerens kontor, vanligvis på torsdag. Som første sak i regjeringskonferansen holdes forberedende statsråd. Før regjeringskonferansene og etter statsråd møtes regjeringen til lunsj på Statsministerens kontor. Her kan saker drøftes mer uformelt, ofte i forkant av eventuell regjeringsbehandling.

Hva skjer ved regjeringsskifte?

En regjering må ha et parlamentarisk grunnlag på Stortinget. Stortingsflertallet har derfor avgjørende innflytelse over en regjerings dannelse og avgang. Dannelsen av en ny regjering starter når en sittende statsminister har søkt avskjed og Kongen har gitt en annen i oppdrag å danne ny regjering.

Aktuelt nå