Valgresultater

På denne siden finner du valgresultater slik de ble presentert via departementets resultatformidling: valgresultat.no 

Offisielle resultater og valgstatistikk finner du på ssb.no/valg. Her finner du også valgresultat fra sametingsvalget 2013.