Lønnsoppgjøret 2007

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsstaben (FST) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet: 22 24 48 19 eller 22 24 48 01.

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsstaben (FST) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet: 22 24 48 19 eller 22 24 48 01.
 
Innrapportering av resultater fra årlige lokale forhandlinger
Resultatene fra årets lokale forhandlinger skal innrapporteres til Fornyings- og administrasjonsdepartementet innen torsdag 30. november 2007.

Lokale forhandlinger pr. 1. juli 2007
I Hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 1. mai 2006 - 30. april 2008, er det etter forhandlinger for 2. avtaleår fastsatt at det med virkning fra og med 1. juli 2007 skal gjennomføres lokale forhandlinger. Dette brevet omtaler gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
Personalmelding nr. 6/2007 omhandler lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007. Med forbehold om Stortingets samtykke kan forhandlingsresultatet iverksettes. (23.05.2007)

Forhandlingsprotokoll for lønnsoppgjøret
Etter nærmere forhandlinger i fellesmøter og særmøter kom partene til enighet om endringer i Hovedtariffavtalen 2006-2008 pr. 1. mai 2007. Her finner du protokoll fra forhandlingene, nye lønnstabeller, endrede lønnsrammer og stillinger på lønnsspenn med endret begynnerlønn fra ltr. 29 til ltr. 30. (02.05.2007)

Lønnsforhandlingene i staten
LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio ble enige i forhandlingene med Staten om lønnsreguleringer pr 1. mai 2007. Oppgjøret har en ramme på 4.8 prosent. (01.05.2007)

Forhandlingene for statsansatte i gang
- Skal vi klare å opprettholde den gunstige økonomiske situasjonen Norge er inne i, er det svært viktig at konkurranseutsatt sektor er lønnsledende. Dette var hovedbudskapet til fungerende personaldirektør i Staten, Per Kristian Knutsen, da han i dag mottok partenes krav i lønnsoppgjøret for offentlig sektor. (13.04.2007)

Årets lønnsoppgjør
Lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet starter med det første møtet mellom partene fredag 13. april kl. 10.00. (09.04.2007)