Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2150 treff

 • Bedre miljø og bedre melk med EØS-midler

  30.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Melk av dårlig kvalitet er et velkjent problem for forbukere i Bulgaria. Problemet ligger i fjøset. Med norsk hjelp er løsningen nær.

 • Diskuterte nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan man kan styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet mellom de nordiske landene ble diskutert på en konferanse i Brussel nylig. Representanter fra de nordiske land, EU og NATO deltok.

 • Diskuterte digital økonomi i Riga

  27.03.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan (H) møtte EUs næringsministre i Riga for å diskutere hvilke tiltak som bør prioriteres for at bedrifter i Europa skal utvikle og ta i bruk digitale løsninger.

 • Europaparlamentet åpnet for diskusjon om energi, økonomi og naboskapspolitikk

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hovedsakene for plenumsmøtet i Europaparlamentet 25. mars var energiunionen, minimumslønnsordning for lastebilsjåfører, europeisk økonomi og strukturelle reformer. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Grønn omstilling i Norge og Europa

  26.03.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesens tale under Industriens motemesse i Telenor Arena 26. mars 2015.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Norge og EU i et forhandlingsår

  25.03.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - Alle forhandlingene vi fører med EU i år, illustrerer hvor mangefasettert vårt forhold til EU er. Vi har sterke nasjonale interesser i å samarbeide med andre europeiske land på et bredt spekter av saksfelt; det være seg klima, handel, landbruk, fisk eller i utenriks- og sikkerhetspolitikken, sa statsråd Vidar Helgesen da han innledet for representantskapet i Norges Bondelag.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Regjeringens prioriteringer og målsettinger i europapolitikken

  25.03.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - Europa er fortsatt i en tung økonomisk situasjon. Men vi ser tegn til bedring. Faktisk har vi høyere vekst i eurosonen enn i Norge i år. I ly av krisen i Hellas, er det overraskende mange europeiske økonomier som går bedre, sa statsråd Helgesen bl.a. i sin tale under EØS-konferansen i Oslo 25. mars 2015.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Norge hjelper Portugal å kartlegge folks helse

  25.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Portugal har aldri tidligere gjennomført en nasjonal helseundersøkelse. Men nå skjer det. Det norske Folkehelseinstituttet spiller en nøkkelrolle.

 • Ubemannede luftfartøy: Nytt regelverk og internasjonalt samarbeid

  24.03.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Økt bruk av fjernstyrte luftfartøy eller såkalte droner, betyr at vi i Norge bør få på plass et regelverk som fremmer en videre utvikling av slike tilbud, samtidig som man ivaretar hensyn til sikkerhet for luftfarten og for personer på bakken. Hensyn som gjelder datasikkerhet og personvern må også reguleres. Norske regler og bestemmelser bør dessuten tilpasses best mulig til den teknologiske og reguleringsmessige utviklingen som skjer internasjonalt på dette området.

 • Vil ta bakmennene

  24.03.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Globalt ulovlig fiske har en verdi på over 160 milliarder kroner. I dag starter et nytt internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet.

 • EU/EØS: Samferdselsdepartementet inviterer landtransportnæringen til informasjonsmøte

  24.03.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet arrangerer informasjonsmøte om aktuelle EU/EØS-saker på landtransportområdet, tirsdag 14. april kl. 13.30-15.30 på møterom D2511 i 2. etg. i R5, Akersgt. 59.

 • Diskuterte energi i Brussel

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norges rolle som en trygg, stabil og langsiktig leverandør av gass til Europa ble vektlagt da utenriksminister Børge Brende diskuterte energi på Brussels Forum lørdag 21. mars.

 • EØS-midlene: Video skaper oppmerksomhet om netthets i Europa

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Håpefulle skuespillere får sjokk når de blir bedt om å oversette kommentarer på Facebook.

 • EU-kommisjonen vil styrke konkurransemulighetene i europeisk luftfart

  23.03.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 19. mars en offentlig høring om den kommende Luftfartspakken. Formålet med høringen er å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Ukens Europa-quiz

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Europa-spørsmål.

 • ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen

  20.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 20. mars ble 61 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en forordning om felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer, ERIC-forordningen.

 • EU-høring: Midtveisgjennomgang av Hvitboken for transport

  20.03.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen har lansert en høring om midtveisgjennomgang av transportstrategien fra 2011 (2011 White Paper on Transport). Høringen er åpen også for norske innspill, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter å gi sine innspill.

 • European leadership in a time of crisis

  19.03.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - With the current critical situation in Europe, I am really looking forward to hearing his (Edgars Rinkevics) perspectives on the European role and the need for European leadership in addressing these challenges, sa statsråd Vidar Helgesen da han introduserte Latvias utenriksminister på Nupis seminar 19. mars.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Brexit: a Norwegian view

  19.03.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - British leadership is needed to help Europe become stronger, more free and more prosperous, skriver statsråd Vidar Helgesen i denne artikkelen.

  Holdt av: Vidar Helgesen