Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2089 treff

 • EØS-komiteens beslutninger i 2015

  26.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2015 (pr. 25. februar)

 • Adam og Eva lærer slovakere å kildesortere

  26.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Slovakia ligger på bunn i EU hva gjelder resirkulering og kompostering. Slovakiske studenter fikk EØS-midler til å snu trenden. De fant inspirasjon i Edens hage.

 • Kampen om tungtvannet fikk EU-støtte

  26.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Produsentene av tv-serien Kampen om tungtvannet fikk økonomisk støtte fra EUs Kreativt Europa-program. Flere norske aktører oppfordres til å søke om midler.

 • Viktige EU-møter for statsråd Horne i Brussel

  25.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne diskuterte likestilling, rettigheter for LHBT og bekjempelse av hatefulle ytringer med EU-kommissær Věra Jourová.

 • Nasjonale grenser for luftforurensning strammes opp

  25.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har presentert en strategi for å redusere utslipp gjennom den såkalte «luftpakken». Et direktiv om nasjonale utslippsgrenser for luftforurensning behandles nå i Europaparlamentet – og de er åpne for innspill. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • - EUs energiunion er viktig for Norge

  25.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Europakommisjonen la onsdag frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU.

 • Why a country outside the EU thinks an EU member state should not leave

  24.02.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - When we make choices about the future of Europe, it is worth considering what political forces will see themselves served by a weaker Europe and a weaker EU. British leadership is needed to help Europe counter such forces and emerge stronger, more free and more prosperous, sa statsråd Vidar Helgesen i sin tale under et arrangement i regi av British Influence i London.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • Why Britain should not leave the EU to be like Norway

  24.02.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - When we make decisions about the future of Europe, we need to bear in mind the political forces that are likely to benefit from a weaker Europe and a weaker EU. There can be no doubt that more British influence is better for Europe than less, skriver Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU i dette innlegget.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • Norsk eventyr blåser liv i polsk landsby

  23.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Pacanów var en liten landsby alle kjørte fordi. Se hvordan EØS-midler fra Norge har gjort den til et trekkplaster for en hel region.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  16.02.2015 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Ukens Europa-quiz

  23.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Europa-spørsmål.

 • Utlysing: Samarbeid med kroatiske NGO-ar

  22.02.2015 Nyhet Utanriksdepartementet

  Norske organisasjonar er inviterte til samarbeid for å fremje demokratiske verdiar og menneskerettar i Kroatia. Fristen for å søke er 20. mars.

 • Norge med i Østersjørådets ungdomsdialog

  20.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nylig åpnet en fotoutstilling i Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio. At unge, norske fotokunstnere stiller ut der er mulig fordi Norge er med i Østersjørådet.

 • Europaparlamentet behandler utslippsdirektiv for redusering av luftforurensning

  20.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens forslag til nytt regelverk for utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg skal behandles av miljøkomiteen i Europaparlamentet i februar og mars. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2015)

  17.02.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet fra samferdselsråden i Brussel.

 • Sikkerhet og økonomi på dagsorden i Europaparlamentet

  16.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alvoret i situasjonen i Ukraina, terrorbekjempelse og den nye greske regjeringen var blant sakene på dagsorden for Europaparlamentets plenumssesjon i februar. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for februar 2015

  13.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I februarutgaven av Økonominytt fra EU-delegasjonen kan du blant annet lese om den siste tids utvikling på økonomiområdet i Europa og EUs finansministres møter i ECOFIN og Eurogruppen.

 • Norge inn i det europeiske samarbeidet om forsknings-infrastruktur

  13.02.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil at norske forskere skal kunne delta fullt ut i arbeidet med utvikling og drift av forskningsinfrastrukturer. – Dette vil være svært viktig for norsk forskning de kommende årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Norge godt integrert i samarbeid på europeisk forskningsområde

  12.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag innledet statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet på konferansen "Smart Specialisation Strategy: New Approaches for partnerships among Education, Research and Industry in Regions".

 • Samferdselsministeren i Brussel: Tar opp utfordringer på norske vinterveier

  12.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer i dag åtte EU-land på et seminar om vinterutfordringer i vegtransporten. Han vil her presentere norsk syn på de utfordringene vi har på norske vinterveier.