Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2236 treff

 • Revisjon av støtten til sivilt samfunn i Ungarn

  28.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den norske støtten til det sivile samfunn i Ungarn gjennom EØS-midlene drives både effektivt og i tråd med regelverket, ifølge en revisjon fra selskapet PKF Littlejohn.

 • Nett-tv

  IMF om norsk økonomi

  28.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Europa og Norge på vei mot et digitalt indre marked

  28.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til konferanse om utviklingen av at digitalt indre marked i Europa.

 • Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon i mai

  26.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Migrasjon, konfliktmaterialer, Ungarn og Makedonia var noen av hovedpunktene da Europaparlamentet holdt plenumssesjon i Strasbourg 18.-21. mai. Ambassaderåd Eli Jonsvik og justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Norge finansierer nytt mottakssenter i Hellas

  26.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Greske og norske myndigheter er enige om å bruke EØS-midler for å opprette et nytt mottakssenter på øya Lesvos, som ledd i den forsterkede innsatsen i Middelhavet.

 • Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker

  26.05.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - Når vi står overfor store forandringer i verden rundt oss - av betydning for vår sikkerhet, vårt klima, vår økonomi og vår velferd - er det både naturlig og viktig at vi møter disse forandringene i tett politisk samarbeid med dem som står oss nærmest i det internasjonale samfunnet, sa statsråd Vidar Helgesen i sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU/EØS-saker.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Opening speech at EUIKT15

  26.05.2015 Speech/article Statsministerens kontor

  European ICT-policy conference on the Digital Single Market in Oslo, 26 May 2015.

  Holdt av: Erna Solberg

 • Europeisk IKT-utvikling viktig for norsk omstilling

  26.05.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg åpnet i dag EUIKT15 – en konferanse om europeisk IKT-politikk.

 • Hva er alternativene?

  26.05.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  EØS: Samarbeid med EU er ingen smørbrødliste man kan bestille fra, skriver statsråd Vidar Helgesen i denne kronikken.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Ukens Europa-quiz

  26.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Europa-spørsmål.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  26.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Stort ministeroppmøte på EU-konferanse

  22.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, EØS/EU-minister Vidar Helgesen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey held innlegg på konferansen EUIKT15 tysdag 26. mai. Tema er det norske arbeidet med EU-strategien for ein digital indre marknad.

 • Kreativitet og toleranse på den europeiske utdannelsesagendaen

  22.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel 18. mai. Ministrene var enige i at kreativitet, innovasjon og digital kompetanse må stimuleres blant annet gjennom ikke-formell læring. Utdanningsråd Harald Nybølet ved EU-delegasjonen rapporterer

 • Nett-tv

  Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

  22.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer. Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene som vil bli tatt opp i løpet av dagen er elektronisk kommunikasjon / telekom, personvern, opphavsrett, e-handel og sikkerhet.

 • Svar på spørsmål om Den økonomiske og monetære union (ØMU)

  21.05.2015 Spørjetimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesens svar på eit spørsmål frå Per Olaf Lundteigen (Sp) om kvifor ikkje norsk utanriksteneste er open på at den politiske konstruksjonen Den økonomiske og monetære union (ØMU)  med felleseuropeisk myntenhet utgjer ein systemfeil.

 • Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2015

  21.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har tildelt midler til informasjon om europeisk samarbeid. Her finner du en oversikt over tildelingen.

 • Drivers, dynamics and challenges of increased migration across the Mediterranean

  20.05.2015 Speech/article Ministry of Foreign Affairs

  State Secretary Ingvild Næss Stub's speech at the seminar "A Humanitarian Crisis on the Doorstep of Europe" arranged by Prio (the Peace Research Institute Oslo) 20 August 2015.

  Holdt av: Ingvild Næss Stub

 • Utviklar framtidas grøne entreprenørar

  20.05.2015 Nyheit Utenriksdepartementet

  Treningssenter som lagar eigen straum og adopsjonsordning for bikuber er nokre av ideane norske og bulgarske ungdommar har utvikla i lag. Samarbeidet har kome i stand gjennom EØS-midlane og skal styrke opplæring i entreprenørskap i skulen.

 • Innlegg på Oslosenterets seminar om Europa

  19.05.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Statssekretær Ingvild Næss Stubs innlegg på Oslosenterets seminar "Er demokratiet i Europa på tilbakegang?" 19. mai 2015.

  Holdt av: Ingvild Næss Stub

 • Vidar Helgesen i EØS-rådet

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel 18. mai. Han hadde også samtaler med Europakommisjonens visepresident for Det digitale indre marked, Andrus Ansip.