Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2188 treff

 • Digital Single Market

  27.04.2015 Letter Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  This letter was sent on 27 February 2015

 • Koordinerer digitaliseringen av Europa

  27.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  6. mai er det ventet at Europakommisjonen legger frem planene for et digitalt indre marked. Sentralt plassert i arbeidet med dette sitter den norske nasjonale eksperten Trond Helge Bårdsen.

 • Bedre regulering i EU og Norge

  27.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  16. april arrangerte Norges delegasjon til EU et miniseminar om bedre regulering i Norge og i EU. Målet med forenklingsarbeidet er blant annet bedre rammeverk for næringslivet og økt konkurranseevne.

 • Trapper opp kampen mot miljøgifter i klær

  27.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  De nordiske miljøministrene vil trappe opp kampen mot miljøgifter i klær. Det kom fram på et møte blant ministrene i København i dag, mandag.

 • Ukens Europa-quiz

  27.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Europa-spørsmål.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  27.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Fagbevegelsen og EØS

  24.04.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for denne muligheten til å si litt om EØS-avtalen og arbeidslivet, og ikke minst muligheten til å forsøke å plassere debatten i en større sammenheng, sa statsråd Vidar Helgesen da han innledet på LOs og Nei til EUs fagkonferanse 24. april.

  Holdt av: Vidar Helgesen

 • Hvordan kan fortiden hjelpe oss å bekjempe intoleranse og radikalisering i dag?

  24.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  – Mer enn noen gang trenger vi å diskutere hvordan vi best kan bekjempe intoleranse, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer og radikalisering i Europa, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet.

 • Tømmerforordningen i kraft 1. mai

  24.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs tømmerforordning er et viktig regelverk for å forhindre handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Nå vil dette regelverket også gjelde i Norge.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 30. april

  24.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. april 2015.

 • Økt norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid

  22.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge har økt sin deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Norge gjør det best innen kategorien samfunnsutfordringer, der landbruks- og matforskning utgjør en viktig del.

 • Regjeringen vil ha tettere samarbeid med Polen

  21.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Polen er blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge, blant annet gjennom Nato og som et toneangivende EU-medlem. Nå ønsker regjeringen å styrke dette samarbeidet ytterligere.

 • Norge styrker innsatsen i Middelhavet

  20.04.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen har besluttet at Norge skal delta med et skip i operasjonen Triton. Et sivilt skip skal være på plass fra rundt 1. august, eller tidligere. Dette er i tråd med de behov Frontex har meddelt norske myndigheter. Operasjonen skal i første omgang vare i seks måneder. Det er første gang Norge bidrar med skip til en slik operasjon i Middelhavet. Dersom EU bestemmer seg for å utvide mandatet for Triton vil Norge løpende vurdere relevante bidrag.

 • Europaparlamentets plenumssesjon i Brussel

  20.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Onsdag 15. april holdt Europaparlamentet plenumssesjon i Brussel. Plenumssesjonen startet med et minutt stillhet for de 400 flyktningene som har forsvunnet i Middelhavet. Studentpraktikantene Andreas Høglund og Julie Johnsen rapporterer.

 • Høie på EUs uformelle helseministermøte i Riga

  20.04.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråd Bent Høie er 20. og 21. april på EUs uformelle helseministermøte i Riga, Latvia. De viktigste temaene som skal diskuteres er europeisk samarbeid om alkohol- og ernæringspolitikk. Hvilke områder innen helse det europeiske fellesskapet skal samarbeide om, og hva landene mener skal være en nasjonal oppgave er et annet tema som løftes under møtet.

 • Kulturminneprosjekter gir sysselsetting og vekst

  20.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  14 av de 16 landene som mottar EØS-midler har valgt å satse på prosjekter som bidrar til å fremme og bevare kulturarv. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble imponert etter å ha besøkt prosjekter i Latvia.

 • Leder Norges vei til Paris

  20.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og EU jobber for å få til en klimaavtale i Paris med klare og tydelige regler som flest mulig slutter seg til. Sentral i arbeidet er Norges sjefsforhandler i klimaforhandlingene, Aslak Brun.

 • 170 vogntog med fisk til EU

  19.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Hvert år sendes mer enn 1,3 millioner tonn sjømat fra Norge til EU. Det tilsvarer 170 fulle vogntog, hver dag, hele året. I løpet av de første tre månedene i år ble det satt en ny rekord for sjømateksporten. Trenden går bare én vei; etterspørselen etter norsk fisk øker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Diskuterte TTIP i Brussel

  17.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - En handelsavtale mellom EU og USA kan bli veldig viktig for Norge. Vi følger derfor forhandlingene nøye, sier Mæland.

 • Europadagen Sogn og Fjordane

  16.04.2015 Tale/artikkel Ministry of Foreign Affairs

  Statsserketær Ingvild Næss Stubs tale under NHOs arrangement Europadagen Sogn og Fjordane i Skei i Jøster, 16. april 2015.

  Holdt av: Ingvild Næss Stub