Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2227 treff

 • Stort ministeroppmøte på EU-konferanse

  22.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, EØS/EU-minister Vidar Helgesen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey held innlegg på konferansen EUIKT15 tysdag 26. mai. Tema er det norske arbeidet med EU-strategien for ein digital indre marknad.

 • Kreativitet og toleranse på den europeiske utdannelsesagendaen

  22.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel 18. mai. Ministrene var enige i at kreativitet, innovasjon og digital kompetanse må stimuleres blant annet gjennom ikke-formell læring. Utdanningsråd Harald Nybølet ved EU-delegasjonen rapporterer

 • Nett-tv

  Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

  22.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer. Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene som vil bli tatt opp i løpet av dagen er elektronisk kommunikasjon / telekom, personvern, opphavsrett, e-handel og sikkerhet.

 • Svar på spørsmål om Den økonomiske og monetære union (ØMU)

  21.05.2015 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesens svar på eit spørsmål frå Per Olaf Lundteigen (Sp) om kvifor ikkje norsk utanriksteneste er open på at den politiske konstruksjonen Den økonomiske og monetære union (ØMU)  med felleseuropeisk myntenhet utgjer ein systemfeil.

 • Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2015

  21.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har tildelt midler til informasjon om europeisk samarbeid. Her finner du en oversikt over tildelingen.

 • Drivers, dynamics and challenges of increased migration across the Mediterranean

  20.05.2015 Speech/article Ministry of Foreign Affairs

  State Secretary Ingvild Næss Stub's speech at the seminar "A Humanitarian Crisis on the Doorstep of Europe" arranged by Prio (the Peace Research Institute Oslo) 20 August 2015.

  Holdt av: Ingvild Næss Stub

 • Utviklar framtidas grøne entreprenørar

  20.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Treningssenter som lagar eigen straum og adopsjonsordning for bikuber er nokre av ideane norske og bulgarske ungdommar har utvikla i lag. Samarbeidet har kome i stand gjennom EØS-midlane og skal styrke opplæring i entreprenørskap i skulen.

 • Innlegg på Oslosenterets seminar om Europa

  19.05.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Statssekretær Ingvild Næss Stubs innlegg på Oslosenterets seminar "Er demokratiet i Europa på tilbakegang?" 19. mai 2015.

  Holdt av: Ingvild Næss Stub

 • Vidar Helgesen i EØS-rådet

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel 18. mai. Han hadde også samtaler med Europakommisjonens visepresident for Det digitale indre marked, Andrus Ansip.

 • Viste frem fremtidens smarte byer

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs fyrtårnsprosjekter for utvikling av smarte byer skal ta det urbane Europa inn i fremtiden. På et seminar i Norges Hus i Brussel nylig fikk tilhørerne vite mer om hvordan det skal skje.

 • Norsk ekspert kartlegger forskningsaktiviteten i Europa

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Aud-Helen Alming jobber blant annet med å kartlegge forskningsaktiviteten i Europa. Det gjør hun som nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon.

 • Tyggis skaper debatt om fremmedfrykt i Hellas

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Formålet var egentlig å promotere Norges bidrag til Hellas gjennom EØS-midlene. Nå har pakken med tyggis skapt debatt og engasjement på Twitter og Facebook.

 • Ukens Europa-quiz

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Europa-spørsmål.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  18.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Norsk skip til Middelhavet

  14.05.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen styrker den norske innsatsen i Middelhavet ved å sende skipet «Siem Pilot» og mannskap til fellesoperasjonen Triton, sier statsminister Erna Solberg. Skipet tar sikte på å seile fra Norge i løpet av mai.

 • Norge styrker innsatsen i og rundt Middelhavet

  12.05.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til norsk innsats i og rundt Middelhavet i 2015 med 21 millioner kroner. I tillegg til å sende fartøy til Frontex-operasjonen Triton, vil regjeringen også øke bidraget til Frontex og støtte andre tiltak for å avhjelpe situasjonen ved Middelhavet.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for mai 2015

  11.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I maiutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

 • Europaparlamentet går inn for strakstiltak for å redde liv i Middelhavet

  11.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med støtte fra Europakommisjonen tok Europaparlamentet til orde for at EUs medlemsland bør gjøre mer for å bedre den humanitære situasjonen i Middelhavet. Det ble tydelig under Europarlamentets plenumssamling i Strasbourg 27-30. april. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Norsk ekspert jobber med fiskehelse i EU

  11.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Knut Rønningen er nasjonal ekspert i Europakommisjonen og jobber med å utforme og følge opp EUs lovverk innen dyrehelse.

 • Styrker menneskerettane i Bulgaria

  11.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Låg kunnskap og strukturelle problem i rettssystemet medverkar til at menneskerettane har dårlege kår i Bulgaria. Eit norskstøtta prosjekt er i ferd med å endre på dette.