Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2177 treff

 • Norge styrker innsatsen i Middelhavet

  20.04.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen har besluttet at Norge skal delta med et skip i operasjonen Triton. Et sivilt skip skal være på plass fra rundt 1. august, eller tidligere. Dette er i tråd med de behov Frontex har meddelt norske myndigheter. Operasjonen skal i første omgang vare i seks måneder. Det er første gang Norge bidrar med skip til en slik operasjon i Middelhavet. Dersom EU bestemmer seg for å utvide mandatet for Triton vil Norge løpende vurdere relevante bidrag.

 • Europaparlamentets plenumssesjon i Brussel

  20.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Onsdag 15. april holdt Europaparlamentet plenumssesjon i Brussel. Plenumssesjonen startet med et minutt stillhet for de 400 flyktningene som har forsvunnet i Middelhavet. Studentpraktikantene Andreas Høglund og Julie Johnsen rapporterer.

 • Kulturminneprosjekter gir sysselsetting og vekst

  20.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  14 av de 16 landene som mottar EØS-midler har valgt å satse på prosjekter som bidrar til å fremme og bevare kulturarv. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble imponert etter å ha besøkt prosjekter i Latvia.

 • Leder Norges vei til Paris

  20.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og EU jobber for å få til en klimaavtale i Paris med klare og tydelige regler som flest mulig slutter seg til. Sentral i arbeidet er Norges sjefsforhandler i klimaforhandlingene, Aslak Brun.

 • 170 vogntog med fisk til EU

  19.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Hvert år sendes mer enn 1,3 millioner tonn sjømat fra Norge til EU. Det tilsvarer 170 fulle vogntog, hver dag, hele året. I løpet av de første tre månedene i år ble det satt en ny rekord for sjømateksporten. Trenden går bare én vei; etterspørselen etter norsk fisk øker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Diskuterte TTIP i Brussel

  17.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - En handelsavtale mellom EU og USA kan bli veldig viktig for Norge. Vi følger derfor forhandlingene nøye, sier Mæland.

 • Europadagen Sogn og Fjordane

  16.04.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Statsserketær Ingvild Næss Stubs tale under NHOs arrangement Europadagen Sogn og Fjordane i Skei i Jøster, 16. april 2015.

  Holdt av: Ingvild Næss Stub

 • Helgesen i Romania

  16.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EØS og EU-minister Vidar Helgesen var onsdag i Bucuresti, der han møtte den rumenske statsministeren og utenriksministeren. – Romania er et viktig samarbeidsland for Norge, og EØS-midlene bidrar i sterk grad til å forsterke disse båndene, sier Helgesen.

 • Deltok på EUs uformelle energiministermøte

  16.04.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold deltok på EUs uformelle energiministermøte i Riga, der diskusjonstemaene blant annet var fornybar energi, regionalt samarbeid og energibruk til varme og kjøling.

 • Priv. til red.: Fiskeriministeren til verdens største sjømatmesse

  14.04.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker reiser til Brussel mandag 20. og tirsdag 21. april. For å delta på Sjømatmessen.

 • Naturmangfold inn i klimadebatten

  14.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Biologisk mangfold var på dagsorden under EUs uformelle ministermøte i Riga i Latvia. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft brukte anledningen til å peke på koblingene mellom naturmangfold og klima.

 • Svar på spørsmål om innføring av EU-direktiv

  14.04.2015 Spørretimespørsmål og svar Utanriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesens svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om Noreg og arbeidet med å gjere EU-direktiv til norsk lov.

 • Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

  14.04.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer.

 • Det europeiske enhetspatentet - tilgjengelig i 2016?

  13.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter 40 år med forhandlinger vedtok EU i 2012 en ny og enhetlig patentordning – Det europeiske enhetspatentet. Det europeiske patentbyrået som er ansvarlig for de administrative og prosessuelle sidene av enhetspatentet tror at det nye patentet vil bli tilgjengelig allerede i løpet av 2016.

 • God norsk start i konkurransen om EUs forskningsmidler

  13.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske deltakere er tildelt av 1,87 prosent av midlene fra de første utlysningene i Horisont 2020 i 2014. Dette er høyere enn den tilsvarende andelen i det forrige rammeprogrammet. Norge synes dermed å være godt i gang i konkurransen om midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  13.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Ukens Europa-quiz

  13.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Europa-spørsmål.

 • Mæland til Brussel

  08.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland besøker EU-hovedstaden Brussel 15. - 16. april.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (2/2015)

  07.04.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrev fra samferdselsråden i Brussel.

 • Norge med kvote-råd til EU

  31.03.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har sendt brev til EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete med norske kommentarer til revisjonen av regelverket for EUs kvotesystem etter 2020