EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer Norge har sluttet seg til

Oversikt over erklæringer.

Se også: EUs egen oversikt over felles utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer.

2015;

2014;

2013;

2012;

2011;

2010;

2009;

2008;

2007;

2006;

2005;

2004;

2003;

2002;