Idrettsanlegg.no

Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk.

Kalkulator, papir og briller.

Søknads- og regnskapsskjema

Elektroniske søknadskjemaer for kompensasjon av merverdiavgift og spillemidler til idrettsanlegg.

Nærbilde av friidrettsbane for løping.

Idrettsanleggsregisteret

Registeret gir blant annet opplysninger om anleggsnavn, anleggsnummer, anleggseier, og -driver, anleggsklasse, anleggskategori, anleggstype, byggeår, måldata og kartkoordinater.

Globus med forstørrelsesglass foran.

Temakart

Denne siden viser statistikk om idrettsanlegg og spillemidler aggregert per fylke. Statistikk presenteres på 2 forskjellige måter ved hjelp av tematiserte kart og tabelloversikt.

Kontakt

Idrettsavdelingen

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,