Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan.

Rullende terninger på svart bakgrunn

Spilleavhengighet

Det er et mål at få i Norge skal utvikle problematisk spilleatferd. Kunnskapen om spill og spillproblemer skal økes, formidles og deles og tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd skal redusere problemspilling.

Norsk Tippings logo for Grasrotandelen.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.

Aktuelt nå

Nummerlodd i mange farger, samlet i en gjennomsiktig beholder som kan snurres rundt.

Utlysing av nye lotteriløyve

Lotteritilsynet skal fordele inntil fem nye lotteriløyve med 9 års lengd, og årleg omsetning på inntil 300 millionar kronar. Søknadsfristen er 1. september 2015.

Nærbilde av lotterikupong

Opprydding i lotteriregelverket

Regjeringa ønskjer klare og rettvise reglar som sikrar at omsyna bak den norske einerettsmodellen, der Norsk Tipping har einerett på pengespel, blir ivaretatt samstundes som det kan gje auka inntekter for frivillige organisasjonar. Regjeringa står bak einerettsmodellen.

Kulturminister Thorhild Widvey får overlevert Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill av Håkon Kavli og Frederik Silbye fra Rambøll Management Consulting 15. januar 2015.

Utredning av lisensordning for pengespill – økonomiske konsekvenser

Kulturminister Thorhild Widvey (H) mottok 15. januar 2015 en rapport fra Rambøll Management Consulting (Rambøll) om økonomiske konsekvenser ved en lisensordning for pengespill.

Flere aktuelle saker om Lotteri og pengespill

Dokumenter

Rapport:

Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

I denne rapporten utreder Rambøll mulige økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av en lisensordning for pengespill for deler av pengespillmarkedet i Norge.

Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015

Spill skal være spenning og glede, ikke noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på grunn av pengespill.