Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Illustrasjonsbilde realfag

Satsing på realfag

Det er godt dokumentert at norske elever ikke har gode nok resultater i realfag, slik at vi får tilført arbeidslivet den kompetansen de har behov for i fremtiden. Derfor vil regjeringen ha en ny nasjonal realfagsstrategi, som skal  komme i 2015.

Elev som sveiser

Yrkesfagløftet

Regjeringen har tre hovedmål for yrkesfagløftet; tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen. Arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for, og ungdommen får realisert sine evner gjennom fag- og yrkesopplæringen.

Aktuelt nå

Bilde av elever

Tiltak mot mobbing

Høringskonferanse

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse om forslagene som Djupedalutvalget har foreslått i sin utredning.

Lærer og elever

Program for bedre gjennomføring

Invitasjon til seminar

Kunnskapsdepartementet inviterer til seminar om Program for bedre gjennomføring 27.4 – 28.4 i Oslo. Seminaret skal være en møteplass for skoleeiere og forskere. Påmeldingsfrist er 17. april.

Bilde av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Jakten på tidstyvene i skolen - si din mening!

– For å fjerne tidstyvene i skolen må vi ha førstehåndskunnskap om hvor skoen trykker. Derfor vil vi ha konkrete forslag fra lærere, skoleledere og skoleeiere til tidstyver som bør fjernes – en dugnad for å kutte byråkrati, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere aktuelle saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Lovforslag om KRLE

Regjeringen foreslår å endre navnet på religionsfaget i skolen fra religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av tiden skal brukes til kristendom.

Foreslår ny friskolelov

Regjeringen har i dag fremmet forslaget om ny friskolelov. – Vi åpner for noe mer mangfold og nyskapning i sektoren, samtidig som vi tydeliggjør at offentlige midler skal komme elevene til gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).