Fred og forsoning

Norge har vært engasjert som tilrettelegger mellom parter i konflikt gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka.

Engasjementer etter 1993

Her kan du finne en oversikt over hvilke fredsprosesser Norge har vært aktivt og direkte involvert. Norge har også dialoginitiativer i flere land.

Aktuelt nå

Colombia: Fredssamtaler i Norge høsten 2012.

Fredsprosessen i Colombia og Norges rolle

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår og i flere dialoginitiativ mellom skiftende regjeringer og den colombianske geriljaen. Formelle forhandlinger mellom partene startet i 2012.

Kairo: Norge var arrangør av giverkonferanse for Gaza.

Konferanse lovet 35 milliarder til Palestina

På giverlandskonferansen for Gaza og Palestina i Kairo ble det lovet støtte på til sammen 35 milliarder kroner. – Dette solide resultatet viser massiv internasjonal støtte til det palestinske folk, sier utenriksminister Børge Brende.

Colombianske militære frigitt med norsk bistand

- Det er gledelig at alle fem som nylig ble tatt til fange av Farc nå er frigitt. Dette viser at partene er villige til å samarbeide og finne løsninger, sier utenriksminister Brende etter at president Santos (bildet) hadde suspendert fredsforhandlingene.

Flere aktuelle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88
Adresse: Postboks 8114 Dep. , N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse,