Handelspolitikk

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder. UD har det overordnede ansvar for handelspolitikken.

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

Norges velstand er avhengig av internasjonal handel

Norges velstand og sysselsetting er i likhet med de fleste andre land i verden avhengig av deltakelse i den internasjonale handelen. Vår utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet WTO-avtalen, EØS-avtalen og frihandelsavtalene gjennom Efta.

Oversikt over deltakerland i Tisa-forhandlingene. (Kart: Torbjørn Vagstein, UD)

Spørsmål og svar om Tisa-forhandlingene

Tisa (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig avtale om handel med tjenester som forhandles mellom 50 WTO-medlemmer. Forhandlingene springer ut av manglende fremdrift i WTO og av at ministrene i 2011 ba om alternative måter å oppfylle Doha-mandatet på.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Viktig steg mot global handelsavtale

- Det er gledelig at WTOs medlemsland nå har tatt de nødvendige beslutninger om matsikkerhet og implementering av avtalen om handelsforenkling for å gjennomføre vedtakene som ble fattet på fjorårets ministerkonferanse, sier utenriksminister Børge Brende.

OECD gir innspill til nasjnal politikkutforming

OECD arbeider med problemstillinger rundt økonomi, miljø, handel, investeringer, utvikling, utdanning og sosiale spørsmål. OECDs analyser og anbefalinger er viktige innspill til medlemslandenes nasjonale politikkutforming. Fra norsk side er de fleste departementene involvert i arbeidet.

World Trade Report 2014 lagt fram

WTO presenterte 20. oktober 2014 sin årlige World Trade Report. I tillegg til omfattende statistikk og analyse av internasjonal handel for 2013/14 inneholder rapporten denne gang en studie «Handel og Utvikling: trender og WTOs rolle».

Flere aktuelle saker om Handelspolitikk

Dokumenter

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/Victoria Terrasse 7,