Forhåndsstemming

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Tidligstemmegivning

Du kan stemme fra 1. juli 2015 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemmegivning

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. 

Forhåndsstemming i egen kommune:

Se hvordan du forhåndsstemmer i et valglokale i egen kommune, altså den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30 juni i valgåret.

Se hvordan du kan endre på stemmesedlene.

Forhåndsstemming i annen kommune:

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt. 

Du skal deretter du få en valgfunksjonær til å stemple stemmesedlene, en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, før du legger dem ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Les om hvordan valgoppgjøret gjøres.

For velgere i Oslo:

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til alle bydelsutvalgene, men ikke fylkestingsvalg.