Korleis stemmer du i heimkommunen din

Forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalet

Slik kan du endre på stemmesetelen ved kommunestyrevalet.

1. Ta den stemmesetelen du vil bruke.Ta den stemmesetelen du vil bruke

2. Gjer eventuelle endringar på stemmesetelen .

Dersom du ønskjer å påverke kva kandidater som blir valde, må du gje personstemme til desse kandidatane. Det er opp til deg om du vil endre på stemmesetelen ved å gje personstemme. Sjå korleis du kan endre på stemmesetelen.

3. Brett stemmesetelen med partinamnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen sjå kva du stemmer. Det skal ikkje vere konvolutt eller anna omslag rundt stemmesetelen fordi den skal stemplast.

Brett stemmesetelen med partinamnet inn og feltet for stempling ut

4. Gå til ein valfunksjonær og få eit stempel på utsida av stemmesetelen. Stemmesetelen må ha stempel for bli godkjend.Gå til valfunksjonær og få stempel på utsida av stemmesetelen

 5. Legg den stempla stemmesetelen i valurna.Legg den stempla stemmesetelen i valurna