Valportalen: val.dep.no

Publisert under: Regjeringa Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Valdagen for stortings- og sametingsvalet 2017 er måndag 11. september. Enkelte kommunar har også val søndag 10. september.

Aktuelt no

5,2 millionar til informasjonstiltak ved valet 2017

YouTube-kampanjer, Valgomat og teikneseriehefte er mellom tiltaka som får tilskot frå Valdirektoratet. I alt 15 søkarar får innvilga søknadene sine.