Valresultat

På valgresultat.no kan du følgje med på resultata frå opptellinga av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 etter kvart som dei blir innrapporterte. Valresultata er tilgjengeleg på valdagen 14. september 2015 kl. 21.00.

Bruk adressa valgresultat.no dersom du skal lenkje opp til valresultata.

Under finn du valresultata frå tidlegare år slik dei blei presenterte via departementet si resultatformidling: valgresultat.no:

Dei offisielle resultata og valstatistikk finn du på ssb.no/valg. Her finn du også valresultat frå sametingsvalet 2013.